Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Zoeken op trefwoord

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.

Filter:

Categorie

Trefwoorden Alimentatie

90% bijstandsnorm bij inkomensverlies
Aanvaardbaarheidstoets
Advocaatkosten
Afkoop partneralimentatie
Afkoop/afzien kinderalimentatie
Afschrijvingen en winst uit onderneming
Afwijken wettelijke maatstaven
Alleenstaande-ouderkop
Arb.o./pensioen/ovl.r.: premie bij partneral. (kal oud)
Behoefte (jong)meerderjarige/vervolgopleiding
Behoefte kind bij ouders niet samengewoond
Behoefte kinderalimentatie
Behoefte kinderalimentatie: overig
Behoefte partneralim.: concrete omstandigheden
Behoefte partneralimentatie
Behoefte partneralimentatie: overig
Behoefte van kind in het buitenland
Behoeftetabellen
Behoeftig/behoefte
Beslag bij behoefte
Bijstandsnorm bij partneralimentatie (kinderal. oud)
Bijstandsverhaal
Bijstandsverhaal kinderalimentatie na 1-1-2015
Bijzondere, extra hoge kosten kind
Biologische/juridische vader/verwekker en kinderal.
Bruidsgave
Bruidsschat
Co-ouderschap
Derdenbeding alimentatie in overeenkomst
DGA: inkomen voor NBI
Dividenduitkeringen bij onderneming
Draagkracht bij kinderalimentatie
Draagkracht bij kinderalimentatie: overig
Draagkracht kinderalimentatie: formule
Draagkrachtloos ink. partneralim. (en kinderal. oud)
Draagkrachtloos inkomen pal. (en kal. oud): overig
Draagkrachtpercentage partneralimentatie
Draagkrachtvergelijking bij kinderalimentatie
Draagkrachtvergelijking bij kinderalimentatie: overig
Draagkrachtvergelijking kinderalimentatie: formule
Einde/afbouw/matiging alimentatie
Einde/afbouw/matiging alimentatie bij overeenkomst
Einde/afbouw/matiging alimentatie door de rechter
Einde/afbouw/matiging alimentatie: overig
Einde/afbouw/matiging door de rechter: overig
Extra lasten (7.2): overige extra lasten
Extra lasten (7.2): schulden
Extra lasten (7.2): woonlasten echtelijke woning
Extra lasten (nr. 7.2)
Extra privé-opnames bij NBI behoefte
Extra privé-opnames bij NBI draagkracht
Faillissement
Geen omgang en zorgkorting
Geregistreerd partnerschap: partneralimentatie
Geschiedenis Alimentatienormen
Gezamenlijk gezag en kinderalimentatie
Goodwill bij winst uit onderneming
Grievend gedrag ex-echtgenoot
Grievend gedrag jong-meerderjarige
Grove miskenning wettelijke maatstaven
Haviltex (uitleg overeenkomst)
Heffingskortingen bij bepalen draagkracht
Heffingskortingen/KGB bij bepalen behoefte
Hofnorm (60%) bij partneralimentatie
Hoogte alimentatie in overeenkomst
Indexering alimentatie
Indexering alimentatie: overig
Ingangsdatum alimentatie
Ingangsdatum alimentatie: overig
Ingangsdatum indexering alimentatie
Ingangsdatum kinderalimentatie
Ingangsdatum partneralimentatie
Inkomen uit vermogen bij netto besteedbaar inkomen
Inkomenscomponenten bij NBI
Inkomenscomponenten bij NBI: overig
Inkomensstijging en behoefte kinderalimentatie
Inkomensverlies en netto besteedbaar ink.: overig
Inkomensverlies en netto besteedbaar inkomen
Interen op vermogen bij netto besteedbaar inkomen
Jaaropgaaf bij netto besteedbaar inkomen
Jusvergelijking bij partneralimentatie
Kasstromen bij winst uit onderneming
Kind tot 18 jaar: voor wie/door wie
Kind van 18 t/m 20 jaar: voor wie/door wie
Kind van 21 jaar en ouder: voor wie/door wie
Kinderalimentatie: voor wie/door wie
Kinderalimentatie: voor wie/door wie: overig
Kinderopvangkosten en behoefte kind
Kindgebonden budget bij behoefte: overig
Kindgebonden budget bij samenwoning
Kindgebonden budget en behoefte kind
Kindgebonden budget: berekening
Kindgebonden budget: de wettelijke regeling
Kosten kinderen bij draagkracht partneralimentatie
Kosten levensonderhoud bij kinderalimentatie
Limitering (nieuwe gevallen)
Limitering (oude gevallen)
Lotsverbonden/behoefte: afname
Minimum draagkracht
NBI bij bepalen behoefte
NBI bij bepalen draagkracht
Netto besteedbaar inkomen
Netto besteedbaar inkomen: overig
Niet-wijzigingsbeding alimentatie
Niet-wijzigingsbeding en wijz. van omstandigheden
Nihilbeding alimentatie
Nihilstelling
Ondernemer en alimentatie
Ondernemer en alimentatie: overig
Onjuiste gegevens en wijziging alimentatie
Ontslagvergoeding bij netto besteedbaar inkomen
Overeenkomst alimentatie
Overeenkomst alimentatie: overig
Overgangsrecht kinderalimentatie nieuw
Overige kosten bij partneralimentatie
Partneralimentatie ex-echtgenoten
Partneralimentatie: voor wie/door wie
Partneralimentatie: voor wie/door wie: overig
Peiljaar/peiljaren bij bepaling draagkracht
Percentage zorgkorting
Rapport Alimentatienormen: rapporten/tabellen
Recherchebureau bij bewijzen samenwoning
Rechtsverwerking/verjaring indexering alimentatie
Rechtswege: einde alimentatie
Refertejaar/-jaren bij bepaling behoefte
Refertejaar/-jaren bij bepaling draagkracht
Reiskosten bij kinderalimentatie
Salarisspecificatie bij netto besteedbaar inkomen
Samengestelde gezinnen
Samengestelde gezinnen: afwijkende mogelijkheden
Samengestelde gezinnen: geen gegevens partner
Samengestelde gezinnen: gelijk verdelen
Samengestelde gezinnen: naar rato van behoefte
Samengestelde gezinnen: overig
Samengestelde gezinnen: stappenplan
Samengestelde gezinnen: stiefouder
Samenwonen (1:160 BW) en einde partneralim.
Samenwoners: partneral. na einde samenwoning
Scheiding van tafel en bed: partneralimentatie
Schulden bij kinderalimentatie
Schulden bij kinderalimentatie (7.2-lasten)
Schulden bij partneralimentatie (kinderal. oud)
Schuldsanering
Stiefouder en kinderalimentatie
Termijn alimentatie in overeenkomst
Terugbetaling alimentatie
Terugbetaling alimentatie bij wijziging
Terugbetaling alimentatie na vernietiging in appel
Terugbetaling alimentatie: overig
Terugwerkende kracht alimentatie
Uithuisplaatsing en behoefte kind
Verbleken behoefte bij partneralimentatie
Verblijfskosten/kindgebonden kosten
Verdeling in samenloop met inkomen
Verdiencapaciteit (NBI)
Verjaring/rechtsverwerking indexering alimentatie
Verlaging inkomen bij behoefte
Verlenging termijn partneralimentatie
Verwervingskosten bij partneralimentatie (kal. oud)
Verwijtbaar inkomensverlies
Voogd en kinderalimentatie
Voor herstel vatbaar inkomensverlies
Voorrang kinderalimentatie (art. 1:400 BW)
Vrijwillig inkomensverlies
Wangedrag ex-echtgenoot
Wangedrag jong-meerderjarige
Wet herziening kinderalimentatie
Wet herziening kinderalimentatie: Parlementaire behandeling
Wet herziening partneralimentatie
Wet herziening partneralimentatie: Parlementaire behandeling
Wet Schuldsanering natuurlijke personen
Wetsvoorstel herziening kinderalimentatie: reacties
Wetsvoorstel herziening kinderalimentatie: samenvatting (beknopt)
Wetsvoorstel herziening kinderalimentatie: samenvatting (uitgebreid)
Wetsvoorstel herziening partneralimentatie: reacties
Wetsvoorstel herziening partneralimentatie: samenvatting (beknopt)
Wetsvoorstel herziening partneralimentatie: samenvatting (uitgebreid)
Wijziging alimentatie
Wijziging alimentatie: door ovk. of door rechter
Wijziging alimentatie: overig
Wijziging van omstandigheden
Winst uit onderneming
Woonlasten bij kinderalimentatie (forfaitair)
Woonlasten bij partneralimentatie (kinderal. oud)
Woonlasten voor ex-partner bij kinderal. (7.2)
WSNP
Ziektekosten bij partneralimentatie (kinderal. oud)
Zorgkorting
Zorgkorting: overig
Info