Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Tuchtrecht/aansprakelijkheid arts X

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.

Münchhausen by Proxy meldingen bij Veilig Thuis

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 27-02-2018 (zaaknr. 2017/300, ECLI:NL:TGZRAMS:2018:22, pub. 27-02-2018)
Klacht ongegrond dat vertrouwensarts onzorgvuldig is geweest bij rapportages waarbij beeld wordt geschetst van PCF en dat zij melding heeft gedaan bij de politie waarin voor klagers ontlastende feiten zijn weggelaten.
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 27-02-2018 (zaaknr. 2017/362, ECLI:NL:TGZRAMS:2018:23, pub. 27-02-2018)
Klacht jegens kinderarts wegens onterechte melding inz. zoon van klagers, onzorgvuldig dossierbeheer en niet volgen KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld ongegrond.
Klacht tegen vertrouwensarts Veilig Thuis en kinderarts ongegrond (Tuchtcolleges voor de gezondheidszorg 27-02-2018)

Kinderarts mengt zich in juridische strijd tussen moeder en grootmoeder

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 21-11-2017 (zaaknr. c2017.209, ECLI:NL:TGZCTG:2017:323, pub. 22-11-2017)
Arts heeft melding bij Veilig thuis gedaan zonder stappenplan te volgen en zonder hoor/wederhoor. Door bovendien zeer belastende, eenzijdig verkregen informatie over moeder aan advocaat van grootmoeder te sturen heeft zij zich gemengd in een juridische strijd tussen moeder en grootmoeder. Berisping.
KITU
Gerechtshof Den Haag 12-09-2017 (pub. 13-09-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:2499
Kinderen; Afstamming; Tuchtrecht / aansprakelijkheid; Tuchtrecht/aansprakelijkheid arts
Man eist schadevergoeding van kliniek. Man stelt dat terugplaatsing bij zijn inmiddels ex-partner van de ingevroren embryo, waarvoor hij sperma had geleverd, zonder zijn instemming was gebeurd. Rb: gezien het verloop van het IVF-traject mocht de kliniek redelijkerwijs aannemen dat zij instemming had verkregen van de man.
Info