Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Persoonsgebonden aftrek X

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Mr. Arie de Bakker

Voorzitter Kennisgroep
Verzekeringsproducten
Belastingdienst

Drs. Jasper Horsthuis

Mediator / eigenaar opleidingsinstituut
De ScheidingsDeskundige

Er is geen nieuws gevonden in deze categorie: Persoonsgebonden aftrek
FI
Gerechtshof Amsterdam 27-07-2017 (pub. 11-10-2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:4114
Fiscaal familierecht; Fiscaliteiten partneralimentatie; Persoonsgebonden aftrek
Inkomstenbelasting. Geen sprake van een periodieke uitkering op grond van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting als bedoeld in artikel 6.3, lid 1, Wet IB 2001.
FI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-10-2017 (pub. 18-10-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:8968
Fiscaal familierecht; Persoonsgebonden aftrek
Aftrekpost persoonsgebonden lasten terzake 'extra gezinshulp' (art. 6.17 lid 1e IB wordt niet door Inspecteur geaccepteerd, op de eerste plaats omdat de verleende hulp de gebruikelijke wederzijdse hulp tussen echtgenoten niet te boven is gegaan. Hof: De omstandigheid dat belanghebbende van tafel en bed is gescheiden, maakt dit oordeel niet anders, nu dit niet leidt tot beëindiging van het huwelijk. Belanghebbende heeft haar stelling op dit punt onvoldoende onderbouwd. De zorgovereenkomst volstaat daartoe niet.
Info