Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Wraking X

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Mr. dr. Myriam Lückers

Advocaat-Generaal
bij de Hoge Raad

Huwelijk met voormalig directeur Jeugdzorg geen grond voor wraking rechter

Rechtbank Rotterdam 04-01-2018 (pub. 07-03-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:1824
Wrakingsverzoek afgewezen: dat de rechter gehuwd is met voormalig directeur Jeugdzorg vormt geen aanwijzing voor partijdigheid van de rechter.

Wrakingsverzoek toegewezen: schijn van vooringenomenheid

Gerechtshof Amsterdam 18-07-2017 (pub. 14-08-2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:3244
Wrakingsverzoek toegewezen: beslissing om man toe te staan petitum te wijzigen in de gegeven omstandigheden zodanig onbegrijpelijk, dat daaruit de schijn van vooringenomenheid volgt. De man is door het hof - op een als sturend te kwalificeren wijze - tot bedoelde wijziging gebracht.
ALFP
Rechtbank Midden-Nederland 08-05-2015 (pub. 11-05-2015), ECLI:NL:RBMNE:2015:3241
Alimentatie; Familieprocesrecht; Wraking
Wrakingsverzoek. Het feit dat de rechter onvoldoende voorbereid zou zijn omdat de namens verzoekster in het geding gebrachte stukken bij aanvang van de mondelinge behandeling niet in haar dossier aanwezig waren, biedt onvoldoende grond om te twijfelen aan onpartijdigheid rechter. 
ALFP
Rechtbank Midden-Nederland 04-12-2015 (pub. 07-12-2015), ECLI:NL:RBMNE:2015:8686
Alimentatie; Familieprocesrecht; Wraking
De rechter heeft ter zitting meegedeeld de stukken van verzoekster (waaronder een draagkrachtberekening) niet te hebben gelezen.Het daarop volgende wrakingsverzoek is gegrond, nu een dergelijk voor de beslissing essentieel stuk  door de rechter voorafgaand aan de zitting moet zijn gelezen. De vrees bij verzoekster dat de rechter een vooringenomenheid koestert is objectief gerechtvaardigd. Zeker nu hij niet ter zitting aan verzoekster heeft medegedeeld dat hij ook na de zitting in de gelegenheid is om de stukken te bestuderen.
ALFP
Gerechtshof Amsterdam 02-08-2016 (pub. 03-08-2016), ECLI:NL:GHAMS:2016:3154
Alimentatie; Familieprocesrecht; Wraking
Vrouw wraakt raadsheer ivm behandeling van alimentatiezaak o.g.v. gestelde partijdigheid. Hof:  Een weergave van de stukken die zien op de vermogenspositie van verweerder in hoofdzaak betekent nog niet dat de inhoud van de stukken ook voor juist zal worden aangenomen. De vrouw is in de gelegenheid gesteld om te reageren op de stukken. Ook het gebruik van "ik" en niet telkens de bewoordingen “het hof”, zo hiervan al moet worden uitgegaan, wijst niet op vooringenomenheid.  Wrakingsverzoek wordt afgewezen.
Info