Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Verdeling X

Zoeken op trefwoord

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.

Draagplicht na echtscheiding voor R-C schuld?

Rechtbank Den Haag 01-02-2018 (pub. 21-02-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:1296
Nu niet is gebleken dat gelden van R-C schuld zijn aangewend voor kosten huishouding, komt R-C schuld voor verantwoordelijkheid van man als DGA. Vrouw niet draagplichtig.

Man verduisterde geld van derden tijdens huwelijk

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-10-2017 (pub. 12-02-2018), ECLI:NL:GHARL:2017:8571
Schuld uit onrechtmatig handelen niet verknocht. Draagplicht bij helfte naar redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.

Hypotheekschuld op beider naam verknocht aan man

Rechtbank Limburg 28-09-2016 (pub. 01-02-2018), ECLI:NL:RBLIM:2016:8664
Echtelijke woning door natrekking privé-eigendom van man, hypotheek op beider naam. Rb: hypotheekschuld is aan man verknocht, vrouw is hiervoor in de interne verhouding niet aansprakelijk.  
ALHV
Rechtbank Oost-Brabant 16-12-2015 (pub. 18-01-2017), ECLI:NL:RBOBR:2015:7551
Alimentatie; Verdeling in samenloop met inkomen; Familievermogensrecht; Gebruiksvergoeding; Opzettelijk verzwijgen 3:194 BW
Bij de alimentatie was ervan uitgegaan dat de man de volledige eigenaarslasten van de woning zou betalen. In de verdelingszaak oordeelt de Rb dat deze gelijk moeten worden gedragen. Rb: indien de alimentatie, indien er bij de berekening wél van uit was gegaan dat ieder de helft van de eigenaarslasten zou voldoen, hoger zou zijn geweest, komt dit verschil in mindering op de vordering van de man op de vrouw uit hoofde van de eigenaarslasten. Partijen mogen zich bij akte uit laten over de hoogte van dit verschil.
ALHVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-02-2017 (pub. 03-02-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:348
Hoger beroep; Ontvankelijkheid; Familievermogensrecht; Opzettelijk verzwijgen 3:194 BW; Familieprocesrecht; Alimentatie
Bij echtscheidingsbeschikking d.d. 28-11-2014 is kinderalimentatie vastgesteld. Bij eindbeschikking d.d. 04-06-2015 is de wijze van verdeling van de huwelijksgemeenschap gelast. Appel man van eindbeschikking, incidenteel appel vrouw van eindbeschikking en echtscheidingsbeschikking. Vrouw wordt niet-ontvankelijk verklaard in appel tegen echtscheidingsbeschikking wegens overschrijding appeltermijn, nu in het dictum "omtrent enig deel van het verzochte een einde wordt gemaakt", waardoor de appeltermijn begon te lopen.
HVER
Gerechtshof Amsterdam 28-03-2017 (pub. 11-04-2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:1031
Erfrecht; Familievermogensrecht; Opzettelijk verzwijgen 3:194 BW
Erfrecht, vaststelling vordering nalatenschap inzake wettelijke verdeling, zuivere aanvaarding ja of nee?, vaststelling legitieme portie en wel of geen rentevergoeding.
Info