Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional
Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Mr. dr. Eric Ebben

Specialist echtscheiding en erfrecht
Family Matter

Mr. Corinne Koopman

Raadsheer Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden

Recht op informatie voor legitimaris

Rechtbank Limburg 25-01-2018 (pub. 31-01-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:803
Legitimaris heeft recht op inzage en afschriften van bescheiden voor berekening legitieme portie. Verweerder (enig erfgenaam en executeur) is verplicht de verlangde gegevens aan verzoekster te verschaffen.

Van bewind, legitieme, en niet-berekende huur

Gerechtshof Amsterdam 25-07-2017 (pub. 08-08-2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:3075
1. Bewind verhindert niet opeisbaarheid van legitieme portie. 2. Niet in rekening brengen van huur wordt beschouwd als gift, waarmee rekening moet worden gehouden bij berekening legitieme (waarde € 502.316,78)

Rente over papieren schenking is zelf geen schenking

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-04-2016 (pub. 11-07-2017), ECLI:NL:GHSHE:2016:1432
Rente over papieren schenkingen is zelf geen schenking die wordt betrokken bij het berekenen van de legitieme portie. De rentevergoeding heeft een andere grondslag dan de hoofdsom.
ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-04-2016 (pub. 11-07-2017), ECLI:NL:GHSHE:2016:1432
Erfrecht; Versterferfrecht; Legitieme portie
Aanspraak op legitieme portie onterfde zoon jegens zijn broers. Hof (r.o. 4.24) is, anders dan de Rb, van oordeel dat de rente over papieren schenkingen zelf geen schenking is die wordt betrokken bij het berekenen van de legitieme portie. De rentevergoeding heeft een andere grondslag dan de hoofdsom en dient niet net als de hoofdsom zelf als schenking aangemerkt te worden.
ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2017 (pub. 12-07-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:3135
Erfrecht; Versterferfrecht; Legitieme portie
Erfrecht. Aanspraak op legitieme portie onterfde zoon jegens zijn broers.
ER
Gerechtshof Amsterdam 25-07-2017 (pub. 08-08-2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:3075
Erfrecht; Versterferfrecht; Legitieme portie
1. Bewind ex art. 4:153 BW verhindert niet opeisbaarheid van de legitieme portie. 2. Erflaatster was eigenaresse van bedrijventerrein dat jarenlang door zoon werd gebruikt zonder dat huur in rekening werd gebracht. Daarmee is sprake van een gift in de zin van art. 7:186 BW, waarmee rekening moet worden gehouden bij berekening legitieme portie. Waarde daarvan wordt op € 502.316,78 gesteld.
Info