Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Registers / Burgerlijke Stand X

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.

Inschrijving op adres voormalige echtelijke woning?

Rechtbank Overijssel 21-11-2017 (pub. 23-11-2017), ECLI:NL:RBOVE:2017:4391
Man vordert medewerking vrouw aan weer inschrijven van man op haar adres: de gezamenlijke woning, waar man niet meer woont. Afgewezen nu dat een handeling i.s.m de Wet basisregistratie personen.
OV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-09-2017 (pub. 11-10-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:3851
Overig; Registers / Burgerlijke Stand; Geslachtsnaam
Artikel 1:24 BW; artikel 8 EVRM; artikel 3 lid 1 en artikel 8 IVRK.Verzoek wijziging geboorteakte van kind van Somalische moeder die bij asielaanvraag in Italië een andere naam had opgegeven dan bij haar komst in Nederland. Gelet op artikel 8 EVRM en de artikelen 3 lid 1 en 8 IVRK is het gewenst om onjuiste registratie van personen in Europa binnen de tot de beschikking staande mogelijkheden te herstellen. Nu het kind een van zijn moeder en broer afwijkende achternaam draagt en zijn vader in Italië niet kan worden vermeld op de ge...
OV
Rechtbank Rotterdam 30-05-2017 (pub. 13-10-2017), ECLI:NL:RBROT:2017:7688
Overig; Registers / Burgerlijke Stand
Vonnis in kort geding. Vordering tot veroordeling tot uitschrijving uit Basisadministratie Personen afgewezen.
OV
Rechtbank Den Haag 27-10-2017 (pub. 06-11-2017), ECLI:NL:RBDHA:2017:12611
Overig; Registers / Burgerlijke Stand
Verzoek pleegmoeder tot adoptie van de minderjarige toegewezen.ECLI:NL:RBDHA:2017:12610 Verder is inschrijving in geboorteregister gelast vd Colombiaanse geboorteakte vd minderjarige, waarop de (biologische) moeder als moeder staat vermeld, en niet verzoekster. Verzoekster heeft dus geen belang meer bij haar verzoek wijziging geboorteakte. Verzoek afgewezen.
Info