Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Omgang met grootouders X

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.

België: omgang grootouders met kleinkinderen

Geen omgangsregeling voor grootouders

Gerechtshof Amsterdam 19-12-2017 (pub. 16-01-2018), ECLI:NL:GHAMS:2017:5496
Ernstig verstoorde relatie tussen ouders en oma. Hof acht vaststellen van omgangsregeling voor oma met kleinkinderen i.c. in strijd met zwaarwegende belangen van de kinderen.

Omgangsregeling grootouders met kleinkind

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-10-2017 (pub. 10-10-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:4266
Family life grootouders niet verbroken door tijdverloop. Omgang echter niet in belang kleinkinderen.
Gerechtshof Den Haag 04-02-2015 (pub. 25-07-2017), ECLI:NL:GHDHA:2015:2245
Vader (gedetineerd) en stiefmoeder verzetten zich tegen omgang van grootouders (ouders overleden moeder) met kleinkind. Grootouders ontvankelijk o.g.v. family life. Omgangsregeling van weekend p.m.
KI
Rechtbank Noord-Nederland 20-12-2016 (pub. 17-01-2017), ECLI:NL:RBNNE:2016:5694
Kinderen; Omgang met grootouders
Grootouders willen in kort geding een omgangsregeling afdwingen met hun kleinkinderen.Zij hebben voor de laatste breuk met de ouders van de kleinkinderen op de kleinkinderen gepast.Een poging om de verstandhouding met de ouders van de kleinkinderen te verbeteren weigeren ze.De voorzieningenrechter acht grootouders niet-ontvankelijk en legt daarnaast uit waarom een afgedwongen contact met grootouders niet in het belang van de kleinkinderen wordt geacht.
KI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-02-2017 (pub. 10-02-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:444
Kinderen; Omgang met grootouders; Family life
Omgangsregeling.Verzoek van grootouders tot vaststelling omgangsregeling, grootouders wel ontvankelijk in hun verzoek, persoonlijke nauwe betrekking, geen vaststelling omgangsregeling;
KI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-05-2017 (pub. 07-06-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:4262
Kinderen; Omgang met grootouders; Family life
Verzoek omgang grootouders-minderjarige. Onderzoek raad voor de kinderbescherming.
Info