Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Tuchtrecht/aansprakelijkheid financieel adviseur X

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.

Accountant schendt objectiviteit bij scheidende cliënten

Accountantskamer 30-03-2018 (zaaknr. 17/1144 Wtra AK, ECLI:NL:TACAKN:2018:15, pub. 30-03-2018)
Accountant treedt op voor (onderneming) man en vrouw, die in scheiding raken. Schending van beginsel van objectiviteit door zich zonder overleg met vrouw tot Belastingdienst te wenden en standpunt in te nemen.

Accountant in de fout bij waardering aandelen bij echtscheiding

College van Beroep voor het bedrijfsleven 17-01-2018 (pub. 02-03-2018), ECLI:NL:CBB:2018:26
Accountant waardeert in opdracht van advocaat van de vrouw de aandelen die zij aan man heeft overgedragen. Geen deugdelijke grondslag voor de keuze van de waardepeildatum en voor de waardering.

Zorgplicht verzekeringsadviseur tijdens looptijd verzekering

FIERTU
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-04-2017 (pub. 12-04-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:1547
Erfrecht; Fiscaal familierecht; Tuchtrecht / aansprakelijkheid; Tuchtrecht/aansprakelijkheid financieel adviseur
Het ligt op de weg van een redelijk handelend en redelijk bekwaam assurantietussenpersoon om naast de man ook de vrouw als diens echtgenote en potentieel begunstigde en tevens klant te wijzen op de mogelijke fiscale consequenties van het achterwege laten van premiesplitsing, waardoor de uitkering met erfbelasting is belast. De zorgplicht is ook gaan gelden t.a.v. van de vóór het huwelijk met andere verzekeringsmaatschappij gesloten overeenkomsten.
PETU
College van Beroep voor het bedrijfsleven 27-06-2017 (pub. 10-08-2017), ECLI:NL:CBB:2017:291
Pensioen; Pensioen van de DGA; Tuchtrecht / aansprakelijkheid; Tuchtrecht/aansprakelijkheid financieel adviseur
Door samenstellingsverklaring bij jaarrekening af te geven zonder daarbij de volledigheid van de verstrekte informatie t.a.v. de overeenkomst tot stopzetting van verdere opbouw pensioen in eigen beheer vast te stellen (een door de (bijna ex-)echtgenote getekende stopzettingsovereenkomst ontbrak) en deze overeenkomst te antedateren heeft accountant onzorgvuldig gehandeld en in strijd met fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid als bedoeld in art. 2d VGBA.
TU
Rechtbank Rotterdam 19-07-2017 (pub. 27-07-2017), ECLI:NL:RBROT:2017:5665
Tuchtrecht / aansprakelijkheid; Tuchtrecht/aansprakelijkheid financieel adviseur
Op een (verzekerings) tussenpersoon die een aanvullende pensioenverzekering afsluit rust de verplichting zodanige inlichtingen in te winnen dat kan worden beoordeeld of deze pensioenverzekering binnen de juridische en fiscale randvoorwaarden valt. Een tussenpersoon mag daarbij niet alleen afgaan op de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie over de bestaande pensioenvoorziening, maar dient ook zelf na te gaan in hoeverre deze informatie correct is. Pensioenadviseur is aansprakelijk voor schade.
Info