Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional
Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Mr. Laura Goei

Senior jurist
Jeugdbescherming west
Beleid & Bedrijfsvoering

Door wachtlijsten ging het mis met jongere

Rechtbank Midden-Nederland 14-02-2018 (pub. 07-03-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:805
Door lange wachtlijsten kon hulpverlening niet worden gerealiseerd. Gesloten plaatsing van minderjarige onvermijdelijk. Betreurenswaardig dat het te lang heeft geduurd vooraleer zij de gewenste hulp krijgt.

Onderzoek Wilma Aalderink: ervaringen van meisjes met gesloten jeugdhulp

Gesloten jeugdhulp is niet altijd een goede oplossing (Raad voor de Kinderbescherming 01-02-2018)
JE
Rechtbank Limburg 21-11-2016 (pub. 10-01-2017), ECLI:NL:RBLIM:2016:11581
Jeugdbescherming / Jeugdwet; Gesloten jeugdzorg; Uithuisplaatsing
Geen verklaring gedragswetenschapper bij verzoek voorwaardelijk gesloten jeugdhulp.
JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-02-2017 (pub. 08-02-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:821
Jeugdbescherming / Jeugdwet; Gesloten jeugdzorg
Machtiging gesloten plaatsing.
JEME
Rechtbank Rotterdam 24-01-2017 (pub. 08-02-2017), ECLI:NL:RBROT:2017:1013
Meerderjarigenbescherming / BOPZ; Jeugdbescherming / Jeugdwet; Gesloten jeugdzorg
Gesloten jeugdzorg van een 18-jarige. Ouders die samen mentor en bewindvoerder van de jeugdige zijn, kunnen niet zonder instemming van de jeugdige bepalen dat zij gesloten geplaatst moet worden. Er is sprake van zeer bijzondere en zwaarwegende omstandigheden, die maken dat voor een korte periode een machtiging gesloten jeugdhulp noodzakelijk en in het belang van de jeugdige is. De door de GI overgelegde stukken voldoen, in samenhang met de verklaring ter zitting, voor díe korte periode aan het gestelde in art. 6.1.2 lid 4 onder b ...
Info