Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional
Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Mr. Laura Goei

Senior jurist
Jeugdbescherming west
Beleid & Bedrijfsvoering

Gemeente in de fout bij informatieverstrekking kinderen

PrivacyApp voor jongeren en jeugdzorgprofessionals

JE
Rechtbank Midden-Nederland 02-08-2017 (pub. 02-08-2017), ECLI:NL:RBMNE:2017:4011
Jeugdbescherming / Jeugdwet; Privacy in de jeugdhulp
Twee belangenorganisaties GGZ vorderen in kort geding dat Stichting Benchmark GGZ stopt met de huidige vorm van gegevensregistratie op grond dat niet wordt voldaan aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Afwijzing vordering: de voorzieningenrechter oordeelt dat niet voldoende aannemelijk is geworden dat sprake is van persoonsgegevens in de zin van de Richtlijn en de Wbp. Onvoldoende grond te vinden om vooruit te lopen lopen op een oordeel in een bodemgeding.
Info