Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Verzekeringen/lijfrentes X

Zoeken op trefwoord

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.

Belastinglatentie lijfrentepolis

Hoge Raad 23-02-2018 (pub. 23-02-2018), ECLI:NL:HR:2018:281
Indien afkoopwaarde van lijfrentepolissen op peildatum als uitgangspunt wordt genomen voor te verdelen waarde, moet worden uitgegaan van per die datum verschuldigde belastinglatentie.

Redelijkheid en billijkheid zetten begunstiging polis opzij

De vergeten polis (Hekkelman advocaten notarissen 02-06-2017)

Wat gebeurt er met oudedagsvoorziening DGA na overlijden?

HVER
Gerechtshof Amsterdam 09-05-2017 (pub. 16-05-2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:1751
Familievermogensrecht; Erfrecht; Verzekeringen/lijfrentes
I.c. naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat kinderen van erflater zich op begunstiging van polissen beroepen. De niet wijziging van de begunstiging kan niet anders worden begrepen dan als omissie van erflater. Daarbij is van belang dat erflater met samenlevingscontract en testamenten zijn partner verzorgd wilde achterlaten, hetgeen enkel kan worden bereikt als ook de uitkeringen uit de polissen aan haar als erfgenaam ten goede zouden komen, en dat hij zijn kinderen zoveel mogelijk heeft onterfd.
HVFI
Rechtbank Limburg 11-10-2017 (pub. 12-10-2017), ECLI:NL:RBLIM:2017:9800
Fiscaal familierecht; Lijfrente onder huidig regime; Familievermogensrecht; Verzekeringen/lijfrentes
Veroordeling mee te werken aan verdeling/splitsing verzekeringspolis na echtscheiding.
ALHV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-11-2017 (pub. 15-11-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:9827
Alimentatie; Familievermogensrecht; Behoefte partneralim.: concrete omstandigheden; Jusvergelijking bij partneralimentatie; Kosten kinderen bij draagkracht partneralimentatie; Terugbetaling alimentatie na vernietiging in appel; Behoeftig/behoefte; Verzekeringen/lijfrentes
Behoefte wordt aan de hand van behoeftelijst vastgesteld. Hof overweegt dat vrouw de tering naar de nering heeft moeten zetten en zij daarom niet volledig haar huwelijksgerelateerde welstand kan aantonen dmv bonnen. Ook post voor pensioenopbouw en alimentatieverzekering. Het surplus van KGB wordt niet als inkomen meegenomen ihkv de partneralimentatie. Ivm combinatie van kinder- en partneralimentatie maakt hof opnieuw een berekening (het zgn. 'lussen'). De partneralimentatie leidt tot lager KGB. Geen limitering.
Info