Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Wilsbekwaam / handelingsbekwaam X

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.

Positie van minderjarige bij medische behandeling

Hadden de ouders van Abdelhak Nouri moeten worden ingelicht? (Annelouk Luigies en Lisan Homan 11-01-2018)

Vader naar rechter voor chemokuur voor ziek kind

Gerechtshof Amsterdam 11-07-2017 (pub. 11-07-2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:2668
Ook Hof wijst verzoek van vader af voor vervangende toestemming voor chemobehandeling van 12-jarige zoon. Proceskostenveroordeling van vader, nu hij JGB nodeloos in rechte heeft betrokken: had ook spoedverzoek ex art. 1:253a lid 1 BW kunnen indienen.
KI
Rechtbank Noord-Holland 12-05-2017 (pub. 12-05-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:3955
Kinderen; Wilsbekwaam / handelingsbekwaam
Art. 7:450 BW e.v. Vordering van vader tot vervangende toestemming voor medische behandeling van zijn 12-jarige zoon. De zoon wil geen verdere (chemo)behandeling. De psychiater heeft de zoon inmiddels wilsbekwaam bevonden. Rechtbank wijst vordering van vader af: "In de door de wetgever gemaakte keuze om wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder het recht toe te kennen om ook in levensbedreigende situaties over hun behandeling te beslissen ligt besloten dat dan ook moet worden gerespecteerd dat die beslissing door een kind wordt g...
JEKI
Gerechtshof Amsterdam 11-07-2017 (pub. 11-07-2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:2668
Kinderen; Wilsbekwaam / handelingsbekwaam; Jeugdbescherming / Jeugdwet; Ondertoezichtstelling
Art. 1:265h lid 2 BW en art. 6:162 BW. 12-jarige wilsbekwaam bevonden minderjarige weigert chemotherarpie. Weigering van gecertificeerde instelling om kinderrechter te verzoeken om vervangende toestemming tot medische behandeling niet onrechtmatig jegens vader. Beoordelingsvrijheid GI. Terughoudende toets rechter. Proceskostenveroordeling: vader heeft JGB nodeloos in rechte heeft betrokken, had ook spoedverzoek ex art. 1:253a lid 1 BW kunnen indienen.
FPKI
Rechtbank Limburg 09-08-2017 (pub. 15-08-2017), ECLI:NL:RBLIM:2017:7955
Familieprocesrecht; Minderjarige; Kinderen; Wilsbekwaam / handelingsbekwaam
Overeenkomst door/ten behoeve van minderjarige. Materiële en formele procespartij. Dwang?
Info