Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional
Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Mr. Laura Goei

Senior jurist
Jeugdbescherming west
Beleid & Bedrijfsvoering

Onderzoek naar overdracht van jeugdhulp naar volwassenenhulp

Gemeenten overschatten zelfredzaamheid jongeren (Binnenlands Bestuur 24-01-2018)

Onderzoek AEF: nauwelijks samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars voor 18+

Aandacht voor integrale aanpak jongeren 16-27 jaar

Jeugdhulp voor 18+

Rechtbank Amsterdam 20-07-2017 (pub. 28-07-2017), ECLI:NL:RBAMS:2017:5190
De gemeente Uithoorn moet een 19-jarige inwoonster voorlopig nog jeugdhulp in de vorm van pleegzorg en een bijbehorende vergoeding blijven bieden.
JE
Rechtbank Amsterdam 20-07-2017 (pub. 28-07-2017), ECLI:NL:RBAMS:2017:5190
Jeugdbescherming / Jeugdwet; Pleegzorg; Jeugdzorg 18+
De gemeente Uithoorn moet een 19-jarige inwoonster voorlopig nog jeugdhulp in de vorm van pleegzorg en een bijbehorende vergoeding blijven bieden. De Jeugdwet bepaalt dat voortgezette jeugdhulp voor meerderjarigen aangewezen kan zijn als daartoe noodzaak bestaat. Om de noodzaak te beoordelen, bekijkt het college of de aanvrager perspectief heeft. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het college een te beperkte invulling geeft aan het begrip perspectief.
Info