Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional
Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Mr. Laura Goei

Senior jurist
Jeugdbescherming west
Beleid & Bedrijfsvoering

De Glind: het geheim van een dorp vol kwetsbare kinderen

Minister De Jonge over vernieuwing jeugdhulp

RvdK: drie innovatieprojecten bij echtscheidingen

Innovaties voor behandeling conflictscheidingen (Raad voor de Kinderbescherming 26-10-2017)

De JIM-benadering (Jongere Ingebrachte Mentor)

Jeugdzorg vergt niet meer professionals, maar juist mensen uit de eigen omgeving (Levi van Dam, Marienne Verhoef, Sociale Vraagstukken 13-09-2017)
Er is geen jurisprudentie gevonden in deze categorie: Inhoud/kwaliteit Jeugdzorg
Info