Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Appel van de echtscheiding X

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Mr. dr. Myriam Lückers

Advocaat-Generaal
bij de Hoge Raad

Er is geen nieuws gevonden in deze categorie: Appel van de echtscheiding
ALFP
Gerechtshof Amsterdam 09-07-2013 (pub. 09-09-2013), ECLI:NL:GHAMS:2013:2281
Alimentatie; Familieprocesrecht; Appel van de echtscheiding; Proceskostenveroordeling
Behoefte verweer ondubbelzinnig prijsgegeven. Geen rechtens te respecteren belang bij hoger beroep tegen in eerste aanleg bij zelfstandig verzoek verzochte echtscheiding. Proceskostenveroordeling.
ALFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-12-2015 (pub. 10-03-2016), ECLI:NL:GHARL:2015:9979
Familieprocesrecht; Alimentatie; Appel van de echtscheiding; Nevenvoorzieningen
Vaste jurisprudentie: als echtscheiding uitgesproken voordat op nevenvoorzieningen is beslist, kan appel alleen op grond van bijzondere omstandigheden worden aangewend om te bewerkstelligen dat band tussen echtscheidingsverzoek en nevenvoorzieningen wordt hersteld en tezelfdertijd op verzoeken wordt beslist. Geen bijzondere omstandigheden. Voorkomen dat einde komt aan werking voorlopige voorziening en hogere onderhoudsverplichting gaat gelden, kan middels kort geding of verzoek schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad.
FP
Gerechtshof Amsterdam 13-06-2017 (pub. 04-07-2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:2290
Familieprocesrecht; Appel van de echtscheiding
Kracht van gewijsde echtscheiding? Hof stelt vast dat geen hoger beroep is ingesteld tegen de echtscheiding.
Info