Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Executiegeschil / verz. schorsing uitv. bij voorr. X

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Mr. dr. Myriam Lückers

Advocaat-Generaal
bij de Hoge Raad

Treuzelende (of passief-agressieve?) man

Rechtbank Gelderland 16-02-2018 (pub. 15-03-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:1151
Dwangsom van 1000 euro per dag voor elke dag dat man niet daadwerkelijk meewerkt aan taxatie voormalige echtelijke woning. En een proceskostenveroordeling.

Geen matiging of schorsing tenuitvoerlegging dwangsommen

Rechtbank Den Haag 02-02-2018 (pub. 01-03-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:2377
Voor opschorting van dwangsommen geen plaats, nu man niet al het mogelijke deed om aan de hoofdveroordeling, meewerken aan omgang met grootouders, tegemoet te komen.

Verhoging beslagvrije voet ivm hoge woonlasten

Rechtbank Midden-Nederland 24-01-2018 (pub. 01-02-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:204
Rb verhoogt beslagvrije voet ivm noodsituatie eiseres: zij is gebonden aan Amsterdam ivm schoolgaande kinderen en heeft geen mogelijkheden om daar betaalbare woning te vinden.

Gemeente verplicht ex-partners tot procederen over alimentatie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-12-2017 (pub. 20-12-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:11092
Hof: verstandhouding tussen partijen ernstig verslechterd doordat zij van de gemeente t.a.v. de alimentatie het maximale moesten vragen, kennelijk zonder toets op de haalbaarheid ervan. Het hof acht dit maatschappelijk gezien ongewenst.
ALFP
Gerechtshof Amsterdam 10-09-2013 (pub. 02-12-2013), ECLI:NL:GHAMS:2013:3900
Executiegeschil / verz. schorsing uitv. bij voorr.; Familieprocesrecht; Alimentatie
Rectificatie publicatie 2 december 2013 Verzoek schorsing werking uitvoerbaar bij voorraad. Door terug te keren op de beslissing een mondelinge behandeling te houden en door vervolgens het verzoek van de man als onweersproken toe te wijzen is de vrouw en het kind de mogelijkheid om tot de datum van de zitting een verweerschrift in te dienen alsnog ontnomen. Aldus heeft de rechtbank het beginsel van hoor en wederhoor geschonden. Dit is een kennelijke juridische misslag van zodanige aard, dat het hof daarin aanleiding ziet het schor...
ALFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-06-2014 (pub. 12-08-2014), ECLI:NL:GHARL:2014:6312
Alimentatie; Executiegeschil / verz. schorsing uitv. bij voorr.; Schuldsanering; Familieprocesrecht
Schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Onderhoudsplichtige toegelaten tot WSNP. Optellen fiscaal voordeel bij draagkracht man is juridische misslag.
ALFP
Hoge Raad 05-12-2014 (pub. 05-12-2014), ECLI:NL:HR:2014:3533
Executiegeschil / verz. schorsing uitv. bij voorr.; Familieprocesrecht; Vovo (analoog aan) art. 223 Rv; Alimentatie
Cassatie in het belang der wet. Procesrecht. Kinderalimentatie. Verzet art. 223 Rv (verzoek tot voorlopige voorziening voor duur van het geding) zich tegen overeenkomstige toepassing in verzoekschriftprocedure? Tijdstip indiening en behandeling verzoek; HR 2 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8176, NJ 2012/158. Is tussentijds hoger beroep of cassatie mogelijk tegen beschikking omtrent verzoek tot voorlopige voorziening?
Info