Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Bewijsrecht X

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Mr. dr. Myriam Lückers

Advocaat-Generaal
bij de Hoge Raad

De beschikkingen van 4 december 2015, stelplicht en bewijslast
(Mr. Jan Wouter Alt)

Uit twee beschikkingen van de Hoge Raad van 4 december 2015 volgt dat de rechter kan afwijken van de richtlijnen van het Rapport Alimentatienormen. Cassatieadvocaat Jan Wouter Alt belicht wat dit in het kader van de stelplicht en bewijslast voor partijen meebrengt.

Draagplicht hypothecaire lasten bij ongelijke eigendomsverhouding

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-03-2018 (pub. 15-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1104
In dit geval1/3e ten laste van de man en 2/3e ten laste van de vrouw. Art. 3:172 BW , art. 6:2 BW.

Bewijskracht van verklaringen van familieleden

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-02-2018 (pub. 08-02-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:361
Ouders van man hebben in de procedure verklaringen afgelegd. Hof: familierelatie draagt risico in zich van belangenvermenging en kan afdoen aan de bewijskracht van die verklaringen.

Verdeling van bewijslast en beroep op art. 843a Rv

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-08-2017 (pub. 19-12-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:7483
Lastige (bewijs)positie van vrouw met 4 kinderen in polygaam huwelijk met naar vrouw stelt zeer vermogende man.
ALFP
Gerechtshof Den Haag 02-07-2013 (pub. 24-07-2013), ECLI:NL:GHDHA:2013:2805
Dagvaarding of verzoekschrift; Executie / inning; Bewijsrecht; Familieprocesrecht; Alimentatie
Alimentatiegeschil. Vrouw vraagt verklaring voor recht omtrent omvang alimentatie achterstand. Beroep op verrekenposten welke met name hun grondslag vinden in ongerechtvaardigde verrijking van de vrouw.
ALFP
Gerechtshof Den Haag 28-08-2013 (pub. 17-10-2013), ECLI:NL:GHDHA:2013:3747
Bewijsrecht; Familieprocesrecht; Alimentatie
Partneralimentatie. Afwijzing verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor: "fishing expedition"; proceskostenveroordeling.
ALFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-09-2013 (pub. 28-10-2013), ECLI:NL:GHARL:2013:6565
Alimentatie; Verdiencapaciteit (NBI); Bewijsrecht; Familieprocesrecht
Wijziging kinderalimentatie; draagkracht, wettelijke schuldsaneringsregeling.
Info