Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Horen minderjarige X

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Mr. dr. Myriam Lückers

Advocaat-Generaal
bij de Hoge Raad

Leeftijdsgrens voor horen van kinderen geleidelijk omlaag

Kind klem, geen gezamenlijk gezag

Rechtbank Noord-Holland 24-05-2017 (pub. 30-06-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:3998
Afwijzing verzoek vader tot gezamenlijk gezag: "Volgens de Raad krijgen de ouders nog ruzie over de kleur van een pen". Het 9-jarig kind wordt niet door Rb gehoord, is wel mee gesproken door RvdK.
FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-05-2017 (pub. 07-06-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:4014
Jeugdbescherming / Jeugdwet; Uithuisplaatsing; Familieprocesrecht; Horen minderjarige
Machtiging uithuisplaatsing. Kinderen willen zelf graag bij pleegouders blijven wonen.
FPKI
Rechtbank Noord-Holland 24-05-2017 (pub. 30-06-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:3998
Kinderen; Gezag; Familieprocesrecht; Horen minderjarige
1. Advies RvdK: gezamenlijk gezag biedt geen soelaas, omdat het een kwestie wordt welke ouder het voor het zeggen heeft. Rb: "Volgens de Raad krijgen de ouders nog ruzie over de kleur van een pen. Voorkomen moet worden dat [minderjarige] helemaal klem komt te zitten." Rb wijst verzoek vader tot gezamenlijk gezag af. 2. Vader verzoekt om 9-jarig kind te horen over omgang/gezag, met beroep op pilot Amsterdam. Wordt afgewezen: niet in zijn belang, zal hem zichtbaar deel laten uitmaken van dynamiek tussen ouders.
FPKI
Hoge Raad 24-11-2017 (pub. 24-11-2017), ECLI:NL:HR:2017:2990
Familieprocesrecht; Horen minderjarige; Kinderen; Bijz. curator bij belangenstrijd (art. 1:250 BW); Omgang/zorgregeling
Art. 81 lid 1 RO. Personen- en familierecht/partnerdoding. Relatie art. 8 EVRM  en art. 1:377a BW. Motivering ontzegging omgang met dochter voor onbepaalde tijd. Parket HR gevolgd.
Info