Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Vovo (analoog aan) art. 223 Rv X

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Mr. dr. Myriam Lückers

Advocaat-Generaal
bij de Hoge Raad

Art. 223 Rv niet voor scheidingsprocedure

Man verzoekt ogv art. 223 Rv schorsing executie voorlopige voorziening die ex art. 822 Rv is uitgesproken. Man is niet ontvankelijk nu art. 223 Rv niet is bedoeld voor toepassing tijdens een echtscheidingsprocedure.
ALFP
Hoge Raad 05-12-2014 (pub. 05-12-2014), ECLI:NL:HR:2014:3533
Executiegeschil / verz. schorsing uitv. bij voorr.; Familieprocesrecht; Vovo (analoog aan) art. 223 Rv; Alimentatie
Cassatie in het belang der wet. Procesrecht. Kinderalimentatie. Verzet art. 223 Rv (verzoek tot voorlopige voorziening voor duur van het geding) zich tegen overeenkomstige toepassing in verzoekschriftprocedure? Tijdstip indiening en behandeling verzoek; HR 2 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8176, NJ 2012/158. Is tussentijds hoger beroep of cassatie mogelijk tegen beschikking omtrent verzoek tot voorlopige voorziening?
ALFP
Parket bij de Hoge Raad 05-09-2014 (pub. 12-12-2014), ECLI:NL:PHR:2014:2278
Executiegeschil / verz. schorsing uitv. bij voorr.; Familieprocesrecht; Vovo (analoog aan) art. 223 Rv; Alimentatie
Cassatie in het belang der wet. Procesrecht. Kinderalimentatie. Verzet art. 223 Rv (verzoek tot voorlopige voorziening voor duur van het geding) zich tegen overeenkomstige toepassing in verzoekschriftprocedure? Tijdstip indiening en behandeling verzoek; HR 2 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8176, NJ 2012/158. Is tussentijds hoger beroep of cassatie mogelijk tegen beschikking omtrent verzoek tot voorlopige voorziening?
ALFP
Rechtbank Den Haag 22-01-2016 (pub. 09-02-2016), ECLI:NL:RBDHA:2016:891
Executiegeschil / verz. schorsing uitv. bij voorr.; Familieprocesrecht; Vovo (analoog aan) art. 223 Rv; Alimentatie
Voorlopige voorziening ex art. 223 Rv: verzoek opheffing executoriaal beslag en schorsing betalingsverplichting kinderalimentatie. Rechtbank bevoegd over beide verzoeken te oordelen. I.v.m. overwegingen van doelmatigheid ongewenst als partijen in het geval een bodemprocedure is gestart ex art. 223 Rv een provisionele tussenuitspraak over opheffing/schorsing betalingsverplichting zouden kunnen verkrijgen (HR 5 december 2014 ECLI:NL:HR:2014:3533), maar niet een voorziening tot opheffing (executoriaal) beslag.
Info