Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Devolutieve werking X

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Mr. dr. Myriam Lückers

Advocaat-Generaal
bij de Hoge Raad

Man rekte inschrijving echtscheidingsbeschikking.

Parket bij de Hoge Raad 23-02-2018 (pub. 13-03-2018), ECLI:NL:PHR:2018:183
Parket vd HR over uitleg van een finaal verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden voor het geval dat het huwelijk eindigt door overlijden van een echtgenoot.
ALFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-02-2018 (pub. 21-02-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:720
Alimentatie; Samenwoners: partneral. na einde samenwoning; Wijziging alimentatie: overig; Familieprocesrecht; Devolutieve werking
Alimentatieovk samenlevers. Vrouw verzoekt wijziging ivm onvoorziene omstandigheden. Geen grief tegen afwijzing vd in eerste aanleg aangevoerde grondslag 1:401 BW/1:159 lid 3 BW. Beoordeling grief die gericht is tegen afwijzing ogv 6:258 BW. Terughoudendheid  geboden bij toepassing art. 6:258 BW. Beroep op intreden onvoorziene omstandigheid mag slechts bij (hoge) uitzondering worden gehonoreerd. In casu geen onvoorziene omstandigheid (ro 3.11.1 e.v.). Onv. concreet bewijsaanbod tav uitleg convenant.
HVFP
Parket bij de Hoge Raad 23-02-2018 (pub. 13-03-2018), ECLI:NL:PHR:2018:183
Familievermogensrecht; Familieprocesrecht; Devolutieve werking; Finale verrekenbedingen art. 1:142-143
Man rekte inschrijving echtscheidingsbeschikking. Parket vd HR over uitleg van een finaal verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden voor het geval dat het huwelijk eindigt door overlijden van een echtgenoot. Geldt dit beding ook indien echtscheiding is uitgesproken en een echtgenoot overlijdt voordat de echtscheidingsbeschikking kon worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand? Art. 6:248 BW, art. 1:99 BW en art. 1:142 BW.
Info