Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Tuchtrecht/aansprakelijkheid advocaat X

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.

Advocaat ziet cliënte pas bij ondertekening convenant

Hof van Discipline 09-04-2018 (zaaknr. 170327, ECLI:NL:TAHVD:2018:61, pub. 16-04-2018)
Advocaat is tekortgeschoten in verstrekken van informatie over bepalingen uit echtscheidingsconvenant, nu hij zijn cliënte slechts éénmaal heeft gesproken, nl. bij ondertekening van convenant. Berisping.

Contact met kind zonder toestemming beide ouders is klachtwaardig

Hof van Discipline 09-04-2018 (zaaknr. 170326, ECLI:NL:TAHVD:2018:60, pub. 16-04-2018)
Advocaat heeft belangen van de vader geschaad door zonder toestemming van of overleg met (de advocaat van) de vader met de kinderen te praten. Berisping.

Ook met toestemming: niet optreden tegen voormalige cliënte

Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 09-04-2018 (zaaknr. 17-194, ECLI:NL:TADRARL:2018:83, pub. 13-04-2018)
Advocaat had, ondanks toestemming van zijn voormalige cliënte om in de echtscheidingsprocedure tegen haar op te mogen treden, zijn eigen verantwoordelijkheid moeten nemen door hiervan af te zien.

Impliciet dreigement tot openbaarmaking

Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 18-12-2017 (zaaknr. 17-270, ECLI:NL:TADRARL:2017:222, pub. 05-04-2018)
Advocaat impliciet gedreigd met openbaarmaking, hetgeen schade kon toebrengen aan klager. Onvoldoende bewust van verantwoordelijkheid om terughoudend op te treden om onnodige escalatie te vermijden.
ALTU
Gerechtshof Den Haag 03-03-2015 (pub. 09-04-2015), ECLI:NL:GHDHA:2015:815
Alimentatie; Tuchtrecht / aansprakelijkheid; Tuchtrecht/aansprakelijkheid advocaat
Gestelde beroepsfout advocaat. Schatting van goede en kwade kansen indien indertijd wel in appel zou zijn gegaan. Rechtzoekende heeft alleen aangevoerd dat door het wegvallen van kinderalimentatie draagkracht zou onstaan voor partneralimentatie en nagelaten te stellen en onderbouwen dat, en zo ja waarom, het oordeel van de rechtbank over de draagkracht voor partneralimentatie niet juist zou zijn, wat wel op zijn weg had gelegen. Geen reële kans aanwezig geacht dat rechtzoekende in appel in het gelijk zou zijn gesteld.
ALTU
Hof van Discipline 04-12-2015 (pub. 03-02-2016), niet gepubliceerd
Alimentatie; Tuchtrecht / aansprakelijkheid; Tuchtrecht/aansprakelijkheid advocaat
Een advocaat die optreedt in alimentatiekwesties hoort zijn cliënt een gedegen uitleg te geven van de draagkrachtberekening. Bespreking van een half uur voor de zitting is daartoe veel te kort. Ook is toezending van een draagkrachtberekening naar de rechtbank één dag voor de zitting ontijdig. Advocaat is t.o.v. cliënt ernstig tekort geschoten. Mede doordat nog proeftijd van voorwaardelijke schorsing liep: schorsing van 14 dagen in de uitoefening van de praktijk.
ALFPTU
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-10-2016 (pub. 05-12-2016), ECLI:NL:GHSHE:2016:4560
Familieprocesrecht; Alimentatie; Tuchtrecht / aansprakelijkheid; Tuchtrecht/aansprakelijkheid advocaat
Advocaat aansprakelijk jegens cliënte wegens laten liggen van opdracht tot indienen van verzoek kinderalimentatie. Voor hoogte van de schade is niet de alimentatieberekening van de vrouw beslissend, maar welk bedrag door de Rb zou zijn vastgesteld als de advocaat wel tijdig een verzoekschrift zou hebben ingediend, althans wat de uitkomst van onderhandelingen tussen partijen daaromtrent zou zijn geweest, waarbij ook moet worden gelet op verweren van ex-partner.
Info