Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional
Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Mr. Laura Goei

Senior jurist
Jeugdbescherming west
Beleid & Bedrijfsvoering

Beperking zorgregeling door G.I. niet d.m.v. van aanwijzing

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-02-2018 (pub. 20-02-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1478
Art. 1:265f BW (schriftelijke aanwijzing tot beperking van het contact) n.v.t., maar art. 1:265g BW (verzoek tot vaststelling/wijzing zorgregeling), omdat van uithuisplaatsing geen sprake meer was t.t.v. die aanwijzing.

OTS: noodzakelijke zorg onvoldoende geaccepteerd

Hoge Raad 16-02-2018 (pub. 16-02-2018), ECLI:NL:HR:2018:218
OTS-grond dat noodzakelijke zorg niet of onvoldoende wordt geaccepteerd ziet ook op daadwerkelijk benutten van deze zorg. Enkele bereidverklaring onvoldoende om OTS tegen te houden.

Onttrekking aan gezag, art. 279 Sr

Hoge Raad 06-02-2018 (pub. 07-02-2018), ECLI:NL:HR:2018:157
HR: voor schuldig zijn aan onttrekking van minderjarige aan gezag als bedoeld in art. 279 Sr is geen schriftelijke aanwijzing van GI vereist.

Positie ouders bij wijziging verblijf uithuisgeplaatst kind

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-01-2018 (pub. 06-02-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1136
Art. 1:265i BW is bedoeld om pleegouders stem te geven over wijziging in verblijf minderjarige, maar ouders van kind kunnen hieraan geen recht aan ontlenen.
JE
Rechtbank Midden-Nederland 23-07-2015 (pub. 06-08-2015), ECLI:NL:RBMNE:2015:5581
Jeugdbescherming / Jeugdwet; Aanwijzing GI 1:263 e.v. BW
De GI verzoekt bekrachtiging van de omgangsregeling in een schriftelijke aanwijzing, mét een dwangsom van EUR 100,00 per keer. Schriftelijke aanwijzing wordt bekrachtigd, doch zonder dwangsom, omdat vader inmiddels weer uitvoering geeft aan de omgang.
JE
Rechtbank Midden-Nederland 23-07-2015 (pub. 06-08-2015), ECLI:NL:RBMNE:2015:5580
Jeugdbescherming / Jeugdwet; Aanwijzing GI 1:263 e.v. BW
Vader verzoekt vervallen verklaring van een schriftelijke aanwijzing van de GI, omtrent een vakantieregeling. Het verzoek wordt afgewezen, omdat van een ondeugdelijke motivering of voorbereiding niet blijkt.
JE
Rechtbank Midden-Nederland 02-07-2015 (pub. 06-08-2015), ECLI:NL:RBMNE:2015:5582
Jeugdbescherming / Jeugdwet; Aanwijzing GI 1:263 e.v. BW
De moeder is niet-ontvankelijk in haar verzoek tot het geheel vervallen laten verklaren van de schriftelijke aanwijzing. De kinderrechter vraagt advies aan het NIFP omtrent de omgang en eventuele thuisplaatsing. De staat zal het onderzoek voorfinancieren.
Info