Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Pensioen van de DGA X

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.

Mededelingsplicht: verschil fiscale waarde en commerciële waarde pensioenvoorziening

Rechtbank Overijssel 14-02-2018 (pub. 01-03-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:604
Rb: vrouw had man op de hoogte moeten stellen dat commerciële waarde pensioenvoorziening aanzienlijk hoger was dan fiscale pensioenvoorziening zoals opgenomen in jaarrekening B.V.

ODV na overlijden van DGA

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer, januari 2018

ALPE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-03-2017 (pub. 15-03-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:2054
Alimentatie; Hofnorm (60%) bij partneralimentatie; Extra privé-opnames bij NBI behoefte; Pensioen; Pensioenverevening; Pensioen van de DGA
Bij de berekening het NBI (i.v.m. de Hofnorm) wordt ook rekening gehouden met de opnames in rekening-courant of dividenduitkeringen, nu vast is komen te staan dat de rekening-courantverhouding van de man o.a. werd gebruikt om huishoudelijke uitgaven van te doen en die schuld gedurende het huwelijk werd aangezuiverd door middel van het doen van dividenduitkeringen. Het feit dat eens in de zoveel jaren een dividenduitkering werd gedaan i.p.v. ieder jaar, maakt niet dat geen sprake is van een reguliere uitkering.
PE
Hoge Raad 14-04-2017 (pub. 14-04-2017), ECLI:NL:HR:2017:693
Pensioen; Pensioenverevening; Pensioen van de DGA
Indien t.t.v. scheiding onvoldoende kapitaal aanwezig is om aandeel in de pensioenaanspraken van ieder van de echtgenoten af te storten c.q. te dekken, zal het tekort in beginsel moeten worden gedeeld, evenredig met de verhouding waartoe de verevening overeenkomstig art. 3 lid 1 WVPS leidt. 
HVPE
Gerechtshof Amsterdam 16-05-2017 (pub. 29-05-2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:1846
Familievermogensrecht; Pensioen; Pensioenverevening; Pensioen van de DGA
Pensioenverevening. Verplichting tot afstorting van koopsom, zodat vrouw zelf een verzekering kan afsluiten ten behoeve van haar ouderdoms- en weduwepensioen, brengt niet mee dat sprake is van conversie.  De vrouw heeft het recht afstorting te verlangen. Met dit recht valt moeilijk te verenigen dat zij de polis zo moet inrichten dat het pensioen bij haar vooroverlijden weer betaald wordt aan de man.
Info