Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional
Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.

Advocaat trad op voor vriendin bij haar scheiding

Mr. X regelt de scheiding van zijn vriendin (Trudeke Sillevis 07-03-2018)
Smoorverliefd was mr. X. En wat is er mooier dan iets voor je geliefde te kunnen regelen? Haar echtscheiding bijvoorbeeld….
Hof van Discipline 05-02-2018 (zaaknr. 170262, ECLI:NL:TAHVD:2018:33, pub. 05-03-2018)
Klacht tegen eigen advocaat, met wie klaagster een relatie had, en die voor haar optrad bij haar scheiding. HvD: verweerder heeft privé en zakelijk niet weten te scheiden in de advocaat-cliënt relatie.

Advocaat dient geen pensioenvereveningsformulieren in

Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 05-03-2018 (zaaknr. 17-881/DB/ZWB, ECLI:NL:TADRSHE:2018:21, pub. 06-03-2018)
Advocaat heeft verzuimd, ondanks uitdrukkelijk opdracht daartoe, om na afronding van de echtscheidingsprocedure pensioenvereveningsformulieren aan de pensioenuitvoerders toe te sturen. Berisping.
ALTU
Gerechtshof Den Haag 03-03-2015 (pub. 09-04-2015), ECLI:NL:GHDHA:2015:815
Alimentatie; Tuchtrecht / aansprakelijkheid; Tuchtrecht/aansprakelijkheid advocaat
Gestelde beroepsfout advocaat. Schatting van goede en kwade kansen indien indertijd wel in appel zou zijn gegaan. Rechtzoekende heeft alleen aangevoerd dat door het wegvallen van kinderalimentatie draagkracht zou onstaan voor partneralimentatie en nagelaten te stellen en onderbouwen dat, en zo ja waarom, het oordeel van de rechtbank over de draagkracht voor partneralimentatie niet juist zou zijn, wat wel op zijn weg had gelegen. Geen reële kans aanwezig geacht dat rechtzoekende in appel in het gelijk zou zijn gesteld.
ALTU
Hof van Discipline 04-12-2015 (pub. 03-02-2016), niet gepubliceerd
Alimentatie; Tuchtrecht / aansprakelijkheid; Tuchtrecht/aansprakelijkheid advocaat
Een advocaat die optreedt in alimentatiekwesties hoort zijn cliënt een gedegen uitleg te geven van de draagkrachtberekening. Bespreking van een half uur voor de zitting is daartoe veel te kort. Ook is toezending van een draagkrachtberekening naar de rechtbank één dag voor de zitting ontijdig. Advocaat is t.o.v. cliënt ernstig tekort geschoten. Mede doordat nog proeftijd van voorwaardelijke schorsing liep: schorsing van 14 dagen in de uitoefening van de praktijk.
ALFPTU
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-10-2016 (pub. 05-12-2016), ECLI:NL:GHSHE:2016:4560
Familieprocesrecht; Alimentatie; Tuchtrecht / aansprakelijkheid; Tuchtrecht/aansprakelijkheid advocaat
Advocaat aansprakelijk jegens cliënte wegens laten liggen van opdracht tot indienen van verzoek kinderalimentatie. Voor hoogte van de schade is niet de alimentatieberekening van de vrouw beslissend, maar welk bedrag door de Rb zou zijn vastgesteld als de advocaat wel tijdig een verzoekschrift zou hebben ingediend, althans wat de uitkomst van onderhandelingen tussen partijen daaromtrent zou zijn geweest, waarbij ook moet worden gelet op verweren van ex-partner.
Info