Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Verrekening X

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Mr. Arie de Bakker

Voorzitter Kennisgroep
Verzekeringsproducten
Belastingdienst

Drs. Jasper Horsthuis

Mediator / eigenaar opleidingsinstituut
De ScheidingsDeskundige

Geen verrekening vorderingen met en zonder executoriale titel

Rechtbank Rotterdam 18-09-2017 (pub. 26-09-2017), ECLI:NL:RBROT:2017:7327
Kort geding over executoriale titel man versus door de vrouw geclaimd en door de man betwist verrekeningsrecht vrouw. Maatschappelijk belang is gediend met mogelijkheid tenuitvoerlegging executoriale titel. Afwijzing vordering vrouw tot verrekening.

Bewijsvermoeden bij verrekenbeding / bewijs schenking

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-05-2017 (pub. 05-05-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:1906
1. Bij onvoldoende weerspreken dat periodiek verrekenbeding tijdens huwelijk niet is uitgevoerd geldt in beginsel bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW. 2. E-mail "Ik ben wel een hele erge bofkont met zo’n lieve man die een paard voor me heeft gekocht” is onvoldoende bewijs van schenking.
HVFIPE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-12-2017 (pub. 15-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2017:5584
Fiscaal familierecht; Lijfrente onder huidig regime; Pensioen; Pensioen; Pensioenverevening; Pensioenverrekening; Familievermogensrecht; Pensioenrechten; Conversie; Verrekening
Partijen hebben bedoeld om de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding toe te passen. Daarbij heeft de vrouw een deel van de aan haar toekomende pensioenaanspraken afgestaan in ruil voor toedeling van de woning aan haar. Hof: omdat daardoor in wezen de uitgangspunten van de WVPS worden verlaten, is sprake van pensioenverrekening ex art. 3.102 lid 3 aanhef en sub a IB. Dat leidt tot een IB-naheffing over een bedrag van € 159.183.
Info