Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Aftrekbare rente X

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Mr. Arie de Bakker

Voorzitter Kennisgroep
Verzekeringsproducten
Belastingdienst

Drs. Jasper Horsthuis

Mediator / eigenaar opleidingsinstituut
De ScheidingsDeskundige

Betaling volledige hypotheekrente aftrekbaar?

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-02-2018 (pub. 08-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:563
Hoewel niet duidelijk opgenomen, neemt Hof aan dat man o.g.v. convenant verplicht is om volledige hypotheekrente voor zijn rekening te nemen. Deel kwalificeert als partneralimentatie.

Regeerakkoord en eigen woning / hypotheekrente

Het nieuwe kabinet houdt het eigenwoningforfait in stand, terwijl de Wet-Hillen wordt afgeschaft. 'Een gekke maatregel, die voelt als het bestraffen van goed gedrag', aldus voorzitter Ger Jaarsma van de NVM.
FI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-03-2015 (pub. 03-04-2015), ECLI:NL:GHARL:2015:2213
Fiscaal familierecht; Inkomstenbelasting; Vrije toerekening; Aftrekbare rente; Fiscaliteiten partneralimentatie
Na verbreking fiscaal partnerschap voordelen uit eigen woning naar rato van het aandeel waarin de belastingplichtige tot de eigen woning is gerechtigd. Belastingplichtigen leefden niet duurzaam gescheiden, derhalve geen mogelijkheid tot aftrek levensonderhoud ex-partner.
ALFIFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-02-2016 (pub. 12-02-2016), ECLI:NL:GHARL:2016:927
Fiscaal familierecht; Fiscaliteiten partneralimentatie; Aftrekbare rente; Alimentatie; Verrekening bij inning/betaling alimentatie; Familieprocesrecht
Belanghebbende (X) heeft een schuld aan zijn ex-echtgenote (Y). Y heeft op haar beurt een alimentatieverplichting aan X. In een vaststellingsovereenkomst komen zij overeen dat zij ter zake van alle jegens elkaar ingestelde vorderingen finaal zijn gekweten. Het Hof oordeelt dat de achterstallige alimentatie, voor zover deze nog niet door Y was betaald, door verrrekening alsnog is voldaan en derhalve terecht in de heffing is betrokken.
FI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-02-2015 (pub. 19-03-2015), ECLI:NL:GHSHE:2015:627
Fiscaal familierecht; Aftrekbare rente
Belanghebbende en de heer X zijn geen fiscale partners. Belanghebbende is eigenaar van de eigen woning. Belanghebbende en de heer X hebben een gezamenlijke bankrekening ten laste waarvan de hypotheekrente voor de eigen woning wordt betaald. Belanghebbende wenst de volledige hypotheekrente in aftrek te brengen op haar inkomen uit werk en woning. De Inspecteur heeft de helft van de betaalde hypotheekrente in aftrek toegelaten. Het Hof oordeelt dat belanghebbende niet geslaagd is in de op haar rustende last te bewijzen dat het volled...
Info