Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Samenwoners X

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Mr. Arie de Bakker

Voorzitter Kennisgroep Verzekeringsproducten Belastingdienst

Drs. Jasper Horsthuis

Mediator / eigenaar opleidingsinstituut
De ScheidingsDeskundige

Uitkeringsverplichting loopt door na overlijden

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-02-2018 (pub. 21-02-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:687
Samenlevingsovereenkomst met uitkeringsverplichting door man aan vrouw tot haar 65e jaar valt na overlijden van man in zijn nalatenschap. Erfgenamen moeten uitkering doorbetalen.

Partijen spreken netto uitkering af - fiscus legt naheffing IB op

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-10-2017 (pub. 25-10-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:8787
Partijen zijn bij beëindiging samenwoning netto uitkering overeengekomen. Fiscus heeft aan de vrouw IB-aanslagen opgelegd. Hof: risico van belastingheffing voor rekening van de man, die bij de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst werd bijgestaan door een aan zijn bedrijven verbonden adviseur. Hij dient gebruteerde bedrag te betalen en nabetaling van € 58.312.  

Samenlevingsovereenkomst: executoriale titel voor partneralimentatie

Gerechtshof Amsterdam 25-07-2017 (pub. 08-08-2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:3089
Executie kort geding. Notariële samenlevingsovereenkomst levert voorshands een executoriale titel op voor de uit die akte voortvloeiende vordering partneralimentatie.

Betaling van € 15.000,- per maand aan prostituee

Gerechtshof Amsterdam 23-05-2017 (pub. 06-06-2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:1949
Gehuwde man betaalt € 15.000 p.m. aan prostituee met wie hij relatie heeft, tot hij ontdekt dat zij zwanger is van andere man. Afwijzing vordering man tot terugbetaling en van vrouw tot voortzetting van betalingen.
ALFI
Hoge Raad 14-11-2008 (pub. 14-11-2008), ECLI:NL:HR:2008:BD0181
Alimentatie; Fiscaal familierecht; Afkoop partneralimentatie; Samenwoners
Afkoopsom alimentatie ex-samenwonenden niet aftrekbaar. Verschil in behandeling tussen ex-echtgenoten en ex-(ongehuwd en ongeregistreerd)samenwonenden ten aanzien van afkoop onderhoudsverplichting houdt geen ongeoorloofde discriminatie in.
FI
Gerechtshof Amsterdam 07-07-2016 (pub. 20-07-2016), ECLI:NL:GHAMS:2016:2793
Fiscaal familierecht; Samenwoners
Op grond van feiten en omstandigheden geen sprake van een uit het familierecht voortvloeiende verplichting of dringende morele verplichting tot bijdrage in het levensonderhoud ex-partner. Beroep van belanghebbende op artikel 8 EVRM faalt, nu de wet wel degelijk mogelijkheid biedt voor aftrek levensonderhoud voldaan aan personenen met wie men niet gehuwd is geweest.
Info