Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Afkoop partneralimentatie X

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Mr. Arie de Bakker

Voorzitter Kennisgroep Verzekeringsproducten Belastingdienst

Drs. Jasper Horsthuis

Mediator / eigenaar opleidingsinstituut
De ScheidingsDeskundige

Overbedeling bij woning: afkoop partneralimentatie?

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-10-2017 (pub. 01-11-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:4425
Vrouw is bij echtscheiding overbedeeld met € 75.000. Hof is van oordeel dat dit niet kwalificeert als afkoop partneralimentatie.
Gerechtshof Den Haag 17-10-2017 (pub. 25-10-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:2941
De overbedeling ad € 30.045 terzake de opbrengst echtelijke woning wordt aangemerkt als afkoop partneralimentatie. Navordering IB.
ALFI
Hoge Raad 03-10-2014 (pub. 03-10-2014), ECLI:NL:HR:2014:2874
Alimentatie; Bruidsschat; Fiscaal familierecht; Afkoop partneralimentatie
Art. 6.3, lid 1, aanhef en letter b, Wet IB 2001. Bij echtscheiding aan ex-echtgenote betaalde ‘delayed dowry’ (mahr) is geen afkoopsom van periodieke uitkeringen en verstrekkingen die verschuldigd zijn op grond van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting.
ALFI
Hoge Raad 14-11-2008 (pub. 14-11-2008), ECLI:NL:HR:2008:BD0181
Alimentatie; Fiscaal familierecht; Afkoop partneralimentatie; Samenwoners
Afkoopsom alimentatie ex-samenwonenden niet aftrekbaar. Verschil in behandeling tussen ex-echtgenoten en ex-(ongehuwd en ongeregistreerd)samenwonenden ten aanzien van afkoop onderhoudsverplichting houdt geen ongeoorloofde discriminatie in.
FI
Gerechtshof Den Haag 16-12-2014 (pub. 19-12-2014), ECLI:NL:GHDHA:2014:4106
Fiscaal familierecht; Afkoop partneralimentatie
Inkomstenbelasting. In geschil is of belanghebbende recht heeft op persoonsgebonden aftrek als bedoeld in art. 6.1 jo. art. 6.3, lid 1, aanhef, onderdeel b, dan wel onderdeel f, Wet IB 2001.
Info