Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

AWR X

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Mr. Arie de Bakker

Voorzitter Kennisgroep Verzekeringsproducten Belastingdienst

Drs. Jasper Horsthuis

Mediator / eigenaar opleidingsinstituut
De ScheidingsDeskundige

De Hoge Raad over partnerbegrip en partnervrijstelling bij mantelzorger

Hoge Raad 08-12-2017 (pub. 08-12-2017), ECLI:NL:HR:2017:3080
Handhaving voor mantelzorgers van wettelijk uitgangspunt dat één persoon maar één fiscale partner kan hebben is niet strijdig met discriminatieverbod.
FI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 03-02-2017 (pub. 07-02-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:347
Fiscaal familierecht; AWR; Schenkbelasting/erfbelasting
Belanghebbende is de dochter van erflater. Bij testament heeft erflater belanghebbende als enig erfgename aangewezen. Belanghebbende vormde samen met haar echtgenoot, haar kinderen en erflater een gezamenlijke huishouding. Belanghebbende beschikte over een mantelzorgcompliment. Belanghebbende is van mening dat zij recht heeft op de partnervrijstelling. De Rechtbank heeft belanghebbende in het gelijk gesteld.Het Hof is van oordeel dat de Inspecteur ontvankelijk is in het hoger beroep, ondanks dat hij eerst na de (eerste) aanmaning ...
FI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-10-2017 (pub. 10-11-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:9378
Fiscaal familierecht; Schenkbelasting/erfbelasting; AWR
Hof kan zich het gevoel van belanghebbende voorstellen dat zij, gelet op het langdurig verlenen van intensieve zorg voor haar moeder en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding, voor de partnervrijstelling in de erfbelasting in aanmerking zou moeten komen. O.g.v. de tekst van de SW en de wetsgeschiedenis is echter de partnervrijstelling i.c. niet van toepassing, daar zij niet op hetzelfde woonadres stond ingeschreven in de basisregistratie personen als erflaatster. 
FI
Hoge Raad 24-11-2017 (pub. 24-11-2017), ECLI:NL:HR:2017:2982
Fiscaal familierecht; AWR; Schenkbelasting/erfbelasting
Dochter/erfgenaam, die mantelzorger was voor moeder en met haar samenwoonde, kwam niet in aanmerking voor de partnervrijstelling ex art. 1a SW jo art. 32 lid 1 sub 4a SW omdat zij was gehuwd (met een ander dan erflaatster). Hof: geen schending van art. 1 EP EVRM (recht op ongestoord genot van eigendom). HR verklaart cassatieberoep ongegrond.
Info