Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Fiscaliteiten partneralimentatie X

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Mr. Arie de Bakker

Voorzitter Kennisgroep Verzekeringsproducten Belastingdienst

Drs. Jasper Horsthuis

Mediator / eigenaar opleidingsinstituut
De ScheidingsDeskundige

Betaling volledige hypotheekrente aftrekbaar?

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-02-2018 (pub. 08-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:563
Hoewel niet duidelijk opgenomen, neemt Hof aan dat man o.g.v. convenant verplicht is om volledige hypotheekrente voor zijn rekening te nemen. Deel kwalificeert als partneralimentatie.

Kosten voor tenietdoen alimentatieverplichting en terugbetaling niet aftrekbaar

Rechtbank Gelderland 17-11-2017 (pub. 18-12-2017), ECLI:NL:RBGEL:2017:5953
Kosten voor tenietdoen van een alimentatieverplichting zijn niet aftrekbaar. Dat de uitkomst van de procedure is dat de alimentatie moet worden terugbetaald door de ex-partner maakt dat niet anders.

Regeerakkoord en aftrek alimentatie

Antwoorden Kamervragen Startnota (o.m. over aftrek partneralimentatie, Overheid 07-12-2017)
ALFIIP
Rechtbank Overijssel 11-06-2014 (pub. 10-07-2014), ECLI:NL:RBOVE:2014:3821
Alimentatie; Netto besteedbaar inkomen; Jusvergelijking bij partneralimentatie; Draagkracht alimentatieplichtige internationaal; Fiscaal familierecht; Fiscaliteiten partneralimentatie; IPR familierecht
Gelet op verschillende belastingtarieven in Zwitserland en Nederland houdt de rechtbank bij de brutering van de partneralimentatie rekening met een gemiddelde fictief belastingpercentage van 33%.
ALFI
Hoge Raad 03-10-2014 (pub. 03-10-2014), ECLI:NL:HR:2014:2874
Alimentatie; Bruidsschat; Fiscaal familierecht; Afkoop partneralimentatie
Art. 6.3, lid 1, aanhef en letter b, Wet IB 2001. Bij echtscheiding aan ex-echtgenote betaalde ‘delayed dowry’ (mahr) is geen afkoopsom van periodieke uitkeringen en verstrekkingen die verschuldigd zijn op grond van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting.
ALFI
Hoge Raad 14-11-2008 (pub. 14-11-2008), ECLI:NL:HR:2008:BD0181
Alimentatie; Fiscaal familierecht; Afkoop partneralimentatie; Samenwoners
Afkoopsom alimentatie ex-samenwonenden niet aftrekbaar. Verschil in behandeling tussen ex-echtgenoten en ex-(ongehuwd en ongeregistreerd)samenwonenden ten aanzien van afkoop onderhoudsverplichting houdt geen ongeoorloofde discriminatie in.
Info