Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Overdrachtsbelasting X

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Mr. Arie de Bakker

Voorzitter Kennisgroep Verzekeringsproducten Belastingdienst

Drs. Jasper Horsthuis

Mediator / eigenaar opleidingsinstituut
De ScheidingsDeskundige

BOR bij vastgoedvennootschappen

Bij de overdracht van een onderneming met vastgoed binnen de directe familie kan een vrijstelling gelden op basis van de BOR.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-08-2017 (pub. 18-08-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:6787
Overdrachtsbelasting. Het Hof acht de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing op de overdracht van aandelen in een vennootschap die een materiële onderneming drijft.
Rechtbank Noord-Holland 26-06-2017 (pub. 10-07-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:5723
Verkrijging door dochter van alle aandelen in BV vader, met onroerende zaken. Rb: op deze verkrijging van aandelen is de vrijstelling van overdrachtsbelasting van art. 15 lid 1 sub b van de Wet op belastingen van rechtsverkeer van toepassing.
Rechtbank Noord-Holland verklaart de verkrijging van aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Het is nu wachten op het eindoordeel van de Hoge Raad.
FI
Rechtbank Noord-Holland 26-06-2017 (pub. 10-07-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:5723
Fiscaal familierecht; Schenkbelasting/erfbelasting; Overdrachtsbelasting
Eiseres heeft alle aandelen in de BV van haar vader verkregen. De tot deze portefeuille behorende onroerende zaken waren dienstbaar aan en behoorden tot de materiële onderneming van de BV. Rb: op deze verkrijging van aandelen is de vrijstelling van overdrachtsbelasting van art. 15 lid 1 sub b van de Wet op belastingen van rechtsverkeer van toepassing (doorkijkbenadering).
FI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-08-2017 (pub. 18-08-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:6787
Fiscaal familierecht; Overdrachtsbelasting
Overdrachtsbelasting. Belanghebbendes moeder heeft alle aandelen in BV geschonken aan belanghebbende. Tot de bezittingen van de BV behoorden onder andere enkele onroerende zaken. De aandelen in de BV vormden ten tijde van de schenking een fictieve onroerende zaak als bedoeld in artikel 4 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Het Hof acht de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing op de overdracht van aandelen in een vennootschap die een materiële onderneming drijft.
Info