Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Fiscaliteiten eigen woning X

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Mr. Arie de Bakker

Voorzitter Kennisgroep
Verzekeringsproducten
Belastingdienst

Drs. Jasper Horsthuis

Mediator / eigenaar opleidingsinstituut
De ScheidingsDeskundige

Staatssecretaris geeft duidelijkheid over vaststellen aandeel eigenwoningschuld!
(Drs. Jasper Horsthuis)

Op 30 januari werd een goedkeurend besluit inzake het aandeel in de eigenwoningschuld gepubliceerd. Jasper Horsthuis staat stil bij de gevolgen voor de financiële adviespraktijk.

Perikelen eigenwoningregeling

De belastingregels voor de eigen woning moeten voorspelbaar zijn en zo eenvoudig mogelijk. Dat is van groot belang voor het maatschappelijk draagvlak.
Jaarverslag 2017 Raad van State (Raad van State 12-04-2018)

Betaling volledige hypotheekrente aftrekbaar?

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-02-2018 (pub. 08-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:563
Hoewel niet duidelijk opgenomen, neemt Hof aan dat man o.g.v. convenant verplicht is om volledige hypotheekrente voor zijn rekening te nemen. Deel kwalificeert als partneralimentatie.
FI
Rechtbank Arnhem 24-03-2011 (pub. 24-03-2011), ECLI:NL:RBARN:2011:BP8954
Fiscaal familierecht; Overdrachtsbelasting
Geregistreerd partnerschap voor 1 dag tussen eigenaren v. aantal onroerende zaken in onverdeelde eigendom. Hierbij werd iedere gemeenschap van goederen uitgesloten, m.u.v. voornoemde onroerende zaken. In kader verdeling van deze onroerende zaken is beroep gedaan op de uitzondering voor de overdrachtsbelasting als bedoeld in art. 3 lid 1 en onderdeel b WBRV. Rb: fraus legis, zodat de naheffingsaanslag overdrachtsbelasting terecht is opgelegd. Maar geen boete.
ALFI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-08-2015 (pub. ), ECLI:NL:GHARL:2015:6351
Alimentatie; Fiscaal familierecht; Fiscaliteiten eigen woning
Deze publicatie is ingetrokken door de betreffende instantie.
FI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-03-2015 (pub. 03-04-2015), ECLI:NL:GHARL:2015:2213
Fiscaal familierecht; Inkomstenbelasting; Vrije toerekening; Aftrekbare rente; Fiscaliteiten partneralimentatie
Na verbreking fiscaal partnerschap voordelen uit eigen woning naar rato van het aandeel waarin de belastingplichtige tot de eigen woning is gerechtigd. Belastingplichtigen leefden niet duurzaam gescheiden, derhalve geen mogelijkheid tot aftrek levensonderhoud ex-partner.
Info