Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Heffingskortingen X

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Mr. Arie de Bakker

Voorzitter Kennisgroep
Verzekeringsproducten
Belastingdienst

Drs. Jasper Horsthuis

Mediator / eigenaar opleidingsinstituut
De ScheidingsDeskundige

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
(Mr. Rob Welling)

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (art. 8.14a IB) is een heffingskorting voor werkende ouders met kinderen van jonger dan 12 jaar. Daarbij moet de belastingplichtige voldoen aan een aantal volgende voorwaarden.

Afschaffing algemene heffingskorting voor niet-verdienende partner

Hoge Raad 13-04-2018 (pub. 13-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:429
De afbouw van de algemene heffingskorting voor de minstverdienende partner is niet in strijd met family life, gelijkheidsbeginsel of recht op ongestoord eigendom van EVRM en IVBPR.
Parket bij de Hoge Raad 21-11-2017 (pub. 08-12-2017), ECLI:NL:PHR:2017:1300
Conclusie A-G: Verlaging en op termijn afschaffing van algemene heffingskorting voor niet-verdienende partner niet i.s.m. verdragen. Ook geen slavernij, lijfeigenschap of dwangarbeid.

Navordering heffingskorting wegens verliesverrekening ex-partner

Rechtbank Noord-Nederland 23-10-2017 (pub. 05-03-2018), ECLI:NL:RBNNE:2017:4211
Door achterwaartse verliesverrekening bij ex-partner van eiser overtreft de gecombineerde inkomensheffing de gecombineerde heffingskorting voor 2009 niet meer. Belastingdienst heeft terecht bij eiser nagevorderd.
FI
Hoge Raad 24-01-2001 (pub. 04-07-2001), ECLI:NL:HR:2001:AA9624
Fiscaal familierecht; Heffingskortingen
Recht op (aanvullende) alleenstaande-ouderaftrek. Verblijf bij andere ouder te bijkomstig (doorgaans minimaal 3-3,5 dagen per week). Rekening houden met tijd die kind op school doorbrengt.
FI
Rechtbank Gelderland 03-03-2016 (pub. 04-03-2016), ECLI:NL:RBGEL:2016:1150
Fiscaal familierecht; Inkomensafhankelijke combinatiekorting; Inkomstenbelasting; Toeslagen
X heeft de zorg voor haar moeder en twee zoons, waarbij allen tot hetzelfde huishouden behoren. Moeder en X worden hierdoor aangemerkt als fiscaal partners. X heeft geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de alleenstaande-ouderkorting.
FI
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10-02-2016 (pub. 11-03-2016), ECLI:NL:RBZWB:2016:736
Fiscaal familierecht; Heffingskortingen
Door verliesverrekening van 2011 naar 2008 bij de echtgenoot van belanghebbende, vervalt voor belanghebbende het recht op heffingskorting in 2008. De heffingskorting wordt daarom nagevorderd met heffingsrente. Bij de teruggaaf aan de echtgenoot is geen heffingsrente vergoed. De rechtbank oordeelt dat moet worden berust in de bewuste keuze van de wetgever (art. 11 Wet AB). Er is geen sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel (art. 26 IVBPR) of van het recht op ongestoord genot van eigendom (art. 1 EP EVRM).
Info