Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional
Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
PE
Rechtbank Amsterdam 16-12-2016 (pub. 24-01-2017), ECLI:NL:RBAMS:2016:9386
Pensioen
Verpanding pensioen in echtscheidingsconvenant. Artikel 64 lid 1 Pensioenwet. Nietige pandakte? Vordering tot terugbetaling van pensioenuitkering door pensioenuitvoerder naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?
ALPE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-03-2017 (pub. 15-03-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:2054
Alimentatie; Hofnorm (60%) bij partneralimentatie; Extra privé-opnames bij NBI behoefte; Pensioen; Pensioenverevening; Pensioen van de DGA
Bij de berekening het NBI (i.v.m. de Hofnorm) wordt ook rekening gehouden met de opnames in rekening-courant of dividenduitkeringen, nu vast is komen te staan dat de rekening-courantverhouding van de man o.a. werd gebruikt om huishoudelijke uitgaven van te doen en die schuld gedurende het huwelijk werd aangezuiverd door middel van het doen van dividenduitkeringen. Het feit dat eens in de zoveel jaren een dividenduitkering werd gedaan i.p.v. ieder jaar, maakt niet dat geen sprake is van een reguliere uitkering.
PE
Rechtbank Den Haag 13-03-2017 (pub. 14-03-2017), ECLI:NL:RBDHA:2017:2355
Pensioen
Verevening pensioenrechten bij scheiding. Dienen de voorhuwelijkse jaren in mindering te worden gebracht op het te verevenen pensioenkapitaal? Levensjareneindloonregeling of dienstjareneindloonregeling?
Info