Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional
Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.

Ambtshalve uitsluiten indexering

Rechtbank Noord-Holland 21-03-2018 (pub. 10-04-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:2225
Wijziging partneralimentatie: winst uit onderneming man daalt al jaren. Rb gaat voor draagkracht uit van winst uit laatst beschikbare kalenderjaar, 2017. Gelet op dalende winst beslist rechtbank ambtshalve om toekomstige indexering uit te sluiten.

Kinderombudsman: Jaarverslag 2017

Gezamenlijk jaarverslag (Nationale ombudsman, Kinderombudsman, Veteranenombudsman 28-03-2018)
Het werk van de Kinderombudsman in 2017 (De Kinderombudsman 28-03-2018)
OV
Rechtbank Limburg 08-12-2016 (pub. 11-01-2017), ECLI:NL:RBLIM:2016:11523
Overig
Wijziging voornaam. Abc is A.B.C. maar niet A.A.B.C.; iedereen kent Abc onder die naam en dat maakt deze zaak tamelijk bijzonder, want Abc wenst doorhaling van de naam waarmee Abc zich sinds haar geboorte identificeert en waarmee zij zich in het dagelijks leven presenteert. Het zwaarwichtig belang schuilt dan ook niet zozeer in het ongemak en de hinder die Abc van de naam Abc ervaart maar veeleer in het ongemak en het onbehagen die het gebruik van de voorletters A.A.B.C. bij Abc oproept. De rechtbank acht aannemelijk dat die vierl...
OV
Rechtbank Limburg 25-01-2017 (pub. 21-02-2017), ECLI:NL:RBLIM:2017:638
Overig
Gezamenlijk gezag en vervangende toestemming tot het indienen van een aanvraag tot wijziging van de geslachtsnaam. Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming naar belang minderjarige, de bestendigheid van de wens en of de minderjarige de consequenties kan overzien. De rechtbank verleent vervolgens vervangende toestemming.”
OV
Gerechtshof Amsterdam 07-02-2017 (pub. 23-02-2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:352
Overig
Artikel 1:24 BW. Doorhaling van een ‘latere vermelding geslachtsnaam als gevolg van de in het buitenland vastgelegde geslachtsnaam na huwelijk’ op de akte van geboorte. Aannemelijk is geworden dat de wil van appellante niet overeenstemde met hetgeen zij op het formulier ‘Verklaring naamskeuze na huwelijk’ heeft ingevuld en dat het niet haar bedoeling was het rechtsgevolg, te weten het verlies van haar eigen geslachtsnaam, in het leven te roepen.
Info