Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional
Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.

Bij bewind dient vermogen rechthebbende afgescheiden te blijven

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-04-2018 (pub. 06-04-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1471
Afwijzing verzoek van bewindvoerders (moeder en broer van rechthebbende) voor omzetting van groot deel van vermogen van rechthebbende in fonds voor gemene rekening, samen met bewindvoerders.

Art. 6 EVRM van toepassing op instelling mentorschap

Hoge Raad 06-04-2018 (pub. 06-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:533
Op instelling mentorschap is art. 6 EVRM van toepassing, omdat het betrokkene bevoegdheid ontneemt rechtshandelingen te verrichten inzake zijn verzorging, verpleging en behandeling.

Art. 30p Rv: mondelinge uitspraak indien alle partijen zijn verschenen

Parket bij de Hoge Raad 16-03-2018 (pub. 06-04-2018), ECLI:NL:PHR:2018:300
Art. 30p lid 1 Rv strekt uitsluitend ter bescherming van partij die niet ter zitting is verschenen. Patiënt in BOPZ-zaak kan geen beroep doen op feit dat OvJ ter zitting ontbrak.
ME
Rechtbank 's-Gravenhage 10-11-2010 (pub. 10-10-2011), ECLI:NL:RBSGR:2010:BT7135
Meerderjarigenbescherming / BOPZ
De machtiging tot uithuisplaatsing mag slechts worden gebruikt als de machtiging tot voortgezet verblijf in het kader van de Wet BOPZ niet meer ten uitvoer wordt gelegd.
ME
Rechtbank Overijssel 15-05-2013 (pub. 17-05-2013), ECLI:NL:RBOVE:2013:CA0423
Meerderjarigenbescherming / BOPZ
Beroep tegen ongegrond verklaren klacht inzake dwangmedicatie; rechtsgrond; proportionaliteit; subsidiariteit en doelmatigheid.
ME
Rechtbank Den Haag 26-04-2013 (pub. 31-05-2013), ECLI:NL:RBDHA:2013:CA1657
Meerderjarigenbescherming / BOPZ
Weigering voorlopige machtiging nu de geneeskundige verklaring is gebaseerd op informatie van de ex-partner van betrokkene met wie betrokkene een zeer slechte verstandhouding heeft. Niet is gebleken dat betrokkene lijdt aan een geestelijke stoornis en dat hij als gevolg van deze stoornis gevaar veroorzaakt.
Info