Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional
Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.

Schriftelijke aanwijzing GI en door rechter vastgestelde zorgregeling

Rechtbank Midden-Nederland 01-03-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1507
GI is volgens rechtbank bevoegd om per schriftelijke aanwijzing een rechterlijk vastgestelde zorgregeling te doorkruisen, gelet op haar wettelijke taak binnen de OTS.

Rondetafelgesprek Evaluatie Jeugdwet 23-04-2018

Onduidelijkheid over dag van de uitspraak

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-04-2018 (pub. 18-04-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:3231
Conclusie Hof: uitspraak pas ná uiterste verlengingsdatum OTS/UHP openbaar gemaakt. Noot: datum van plaatsen van handtekening lijkt (nogal) af te wijken van datum naast de handtekening.
JE
Gerechtshof Arnhem 22-12-2009 (pub. 30-12-2009), ECLI:NL:GHARN:2009:BK8008
Jeugdbescherming / Jeugdwet; Münchhausen by proxy / PCF
De gronden voor ontheffing doen zich voor. De ouders hebben nagelaten meer inzicht in hun eigen situatie en in de situatie rond de minderjarige te geven en hebben hun medewerking geweigerd aan de uitvoering van diverse maatregelen die duidelijkheid konden verschaffen.
JE
Rechtbank 's-Gravenhage 18-08-2010 (pub. 28-10-2010), ECLI:NL:RBSGR:2010:BO1396
Jeugdbescherming / Jeugdwet; Münchhausen by proxy / PCF
plaatsing van de minderjarige bij de grootouders moederszijde na ontslag uit het ziekenhuis, waarbij een veiligheidsplan is opgesteld, omdat er vermoedens bestaan dat de moeder lijdt aan de ziekte Münchhausen by proxy.
JE
Gerechtshof Amsterdam 13-09-2011 (pub. 10-10-2011), ECLI:NL:GHAMS:2011:BT7150
Jeugdbescherming / Jeugdwet; Münchhausen by proxy / PCF
Uithuisplaatsing vanwege diagnose Münchhausen by Proxy syndroom bij de moeder.
Info