Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional
Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Mr. Arie de Bakker

Voorzitter Kennisgroep
Verzekeringsproducten
Belastingdienst

Drs. Jasper Horsthuis

Mediator / eigenaar opleidingsinstituut
De ScheidingsDeskundige

Staatssecretaris geeft duidelijkheid over vaststellen aandeel eigenwoningschuld!
(Drs. Jasper Horsthuis)

Op 30 januari werd een goedkeurend besluit inzake het aandeel in de eigenwoningschuld gepubliceerd. Jasper Horsthuis staat stil bij de gevolgen voor de financiële adviespraktijk.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
(Mr. Rob Welling)

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (art. 8.14a IB) is een heffingskorting voor werkende ouders met kinderen van jonger dan 12 jaar. Daarbij moet de belastingplichtige voldoen aan een aantal volgende voorwaarden.

Echtscheidingsverzoek, pensioenverrekening en de jaarwisseling: planning vereist!
(Mr. Rob Welling)

Een echtscheiding is een traject dat langere tijd in beslag neemt. De indiening van het verzoek tot echtscheiding is daarbij fiscaal bezien een belangrijk moment. Rob Welling laat zien hoe een verkeerde timing rondom de jaarwisseling vergaande fiscale gevolgen kan hebben.

Fiscaal voordeel kinderalimentatie: ook in 2015!
(Mr. Rob Welling)

Is het fiscale voordeel kinderalimentatie met de afschaffing van de aftrek uitgaven levensonderhoud kinderen definitief vervallen? Op basis van de huidige wettekst en jurisprudentie niet. Rob Welling laat zien hoe fiscaal voordeel ook in 2015 mogelijk is.

Toeslagpartner
(Mr. Hanneke Moons en Mr. Hanneke Moons)

Bij het recht op een toeslag speelt het begrip toeslagpartner een grote rol. Wanneer is sprake van een toeslagpartner? In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de voorwaarden.

Schenking of erfenis uit het buitenland

Afschaffing algemene heffingskorting voor niet-verdienende partner

Hoge Raad 13-04-2018 (pub. 13-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:429
De afbouw van de algemene heffingskorting voor de minstverdienende partner is niet in strijd met family life, gelijkheidsbeginsel of recht op ongestoord eigendom van EVRM en IVBPR.
FI
Rechtbank Arnhem 24-03-2011 (pub. 24-03-2011), ECLI:NL:RBARN:2011:BP8954
Fiscaal familierecht; Overdrachtsbelasting
Geregistreerd partnerschap voor 1 dag tussen eigenaren v. aantal onroerende zaken in onverdeelde eigendom. Hierbij werd iedere gemeenschap van goederen uitgesloten, m.u.v. voornoemde onroerende zaken. In kader verdeling van deze onroerende zaken is beroep gedaan op de uitzondering voor de overdrachtsbelasting als bedoeld in art. 3 lid 1 en onderdeel b WBRV. Rb: fraus legis, zodat de naheffingsaanslag overdrachtsbelasting terecht is opgelegd. Maar geen boete.
ALFIIP
Rechtbank Overijssel 11-06-2014 (pub. 10-07-2014), ECLI:NL:RBOVE:2014:3821
Alimentatie; Netto besteedbaar inkomen; Jusvergelijking bij partneralimentatie; Draagkracht alimentatieplichtige internationaal; Fiscaal familierecht; Fiscaliteiten partneralimentatie; IPR familierecht
Gelet op verschillende belastingtarieven in Zwitserland en Nederland houdt de rechtbank bij de brutering van de partneralimentatie rekening met een gemiddelde fictief belastingpercentage van 33%.
ALFI
Gerechtshof Arnhem 13-02-2007 (pub. 20-02-2007), ECLI:NL:GHARN:2007:AZ8956
Alimentatie; Fiscaal familierecht; Limitering (oude gevallen)
Partneralimentatie, limitering, oud geval, niet-verlengbare termijn met afbouw.
Info