Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional
Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Mr. dr. Eric Ebben

Specialist echtscheiding en erfrecht
Family Matter

Mr. Corinne Koopman

Raadsheer Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden

Zwitserse bankrekening niet betrokken bij legitieme

Gerechtshof Amsterdam 27-09-2016 (pub. 09-03-2018), ECLI:NL:GHAMS:2016:3895
Na uitkering legitieme bleek dat saldo van Zwitserse bankrekening daarbij niet was betrokken. Legitimaris kan hierop alsnog een beroep doen. Geïntimeerde dient hiervoor depot bij notaris in stand te houden.

Enorme schuld in nalatenschap t.g.v. rente op kleine oude lening

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20-02-2018 (pub. 27-02-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:1118
Na zuivere aanvaarding komt 60 jaar oude akte geldlening boven tafel: hoofdsom € 10.120, rente inmiddels € 309.500! Machtiging om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden.

Omvat nalatenschap schulden, ontstaan na overlijden erflater?

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-02-2018 (pub. 26-02-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1769
Tot nalatenschap behoren ook schulden die pas na overlijden van erflater zijn ontstaan, maar voortvloeien uit een voor overlijden bestaande rechtsverhouding of die de afwikkeling daarvan betreffen.

Erfgenamen aansprakelijk voor legaat

Rechtbank Limburg 06-12-2017 (pub. 26-02-2018), ECLI:NL:RBLIM:2017:12053
Erfgenamen aansprakelijk nu legaat niet kan worden voldaan uit nalatenschap. Zij doen vergeefs beroep op legitieme: immers niet beneficiaire aanvaard, noch verworpen met beroep op legitieme.
ER
Rechtbank Limburg 29-05-2013 (pub. 30-05-2013), ECLI:NL:RBLIM:2013:CA1480
Erfrecht
Opheffing vereffening nalatenschap Christina Maria Antonia van der Heijden, geboren te Roermond op 13 december 1971, overleden te Beesel op 20 april 2012.Het laatste woonadres van de overledene was Kapellerlaan 251A te Roermond.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-05-2013 (pub. 31-05-2013), ECLI:NL:GHARL:2013:CA1616
Erfrecht
Toewijzing verzoek schorsing van de uitvoerbaarheid bij voorraad. Financële noodtoestand van de man.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-06-2013 (pub. 17-06-2013), ECLI:NL:GHARL:2013:CA3365
Erfrecht
Wettelijke verdeling. Verzoek van kind aan stiefmoeder tot overdracht van goederen. Toepassing wisselbepaling.
Info