Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Zoeken op trefwoord

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Mr. Hanneke Moons

Hoofdredacteur Kennisbank
Docent alimentatie

Mr. Rob van Coolwijk

Advocaat / mediator
SliepenbeekVanCoolwijkVanGaalen

Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen)

Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.

Alimentatie en de f(r)ictie van de toeslagen
(Mr. Hedy Bollen)

Huur- en zorgtoeslag tellen niet mee als inkomen bij het berekenen van de behoefte. Dat kan soms behoorlijk oneerlijk uitpakken. Is er een oplossing?

Staatssecretaris geeft duidelijkheid over vaststellen aandeel eigenwoningschuld!
(Drs. Jasper Horsthuis)

Op 30 januari werd een goedkeurend besluit inzake het aandeel in de eigenwoningschuld gepubliceerd. Jasper Horsthuis staat stil bij de gevolgen voor de financiële adviespraktijk.

Hoge Raad tikt Expertgroep voor tweede keer op de vingers!
(Mr. Rob van Coolwijk)

Het kindgebonden budget dient buiten beschouwing te blijven bij de behoefte aan partneralimentatie. Een kritische beschouwing van de beantwoording van de Hoge Raad van de prejudiciële vragen.

Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer)

De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?

De ouders van Emma gaan scheiden - "Alsof m’n leven niet meer van mij is"

Documentaire Buitenstebinnen (Video NPO3 22-04-2018)
Emma's ouders zijn net gescheiden en ze doet er alles aan om hen te pleasen. Maar alle ruzies en veranderingen maken haar onrustig. En dat terwijl ze hard moet trainen voor het NK Schieten.

Proceskostenveroordeling wegens nodeloos procederen

Rechtbank Noord-Nederland 11-04-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:1462
Overeenstemming partijen, maar advies advocaat om niet te tekenen. Zou de advocaat sieren als hij proceskostenveroordeling van zijn cliënte voor zijn rekening neemt.

Peiling Netwerk Notarissen: weinig vraag naar gemeenschapsvoorwaarden

Grote opnames in zicht van scheiding aan man verbeurd

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-04-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1559
Vrouw nam in zicht van scheiding in totaal € 36.200,- van gezamenlijke rekening op voor "leuke uitstapjes en genieten". Hof: geen afdoende verklaring. Vrouw verbeurt volledige bedrag aan man.
FI
Rechtbank Arnhem 24-03-2011 (pub. 24-03-2011), ECLI:NL:RBARN:2011:BP8954
Fiscaal familierecht; Overdrachtsbelasting
Geregistreerd partnerschap voor 1 dag tussen eigenaren v. aantal onroerende zaken in onverdeelde eigendom. Hierbij werd iedere gemeenschap van goederen uitgesloten, m.u.v. voornoemde onroerende zaken. In kader verdeling van deze onroerende zaken is beroep gedaan op de uitzondering voor de overdrachtsbelasting als bedoeld in art. 3 lid 1 en onderdeel b WBRV. Rb: fraus legis, zodat de naheffingsaanslag overdrachtsbelasting terecht is opgelegd. Maar geen boete.
AL
Gerechtshof Amsterdam 10-03-2011 (pub. 23-03-2011), ECLI:NL:GHAMS:2011:BP8558
Alimentatie
Door de werkgever van belanghebbende zijn in 2005 bedragen betaald aan L.B.I.O. Deze betalingen zijn gedaan, zo volgt uit de onder 2.2.6 opgenomen brief van gericht , omdat belanghebbende een achterstand heeft opgelopen bij de betaling van alimentatie voor zijn kinderen. De betalingen hebben derhalve geen betrekking op levensonderhoud van de kinderen van belanghebbende in het jaar 2005 maar op levensonderhoud in eerdere jaren. Er is daarom geen sprake van een op de belastingplichtige drukkende persoonsgebonden aftrekpost als omsch...
Centrale Raad van Beroep 08-03-2011 (pub. 22-03-2011), ECLI:NL:CRVB:2011:BP8606
Geen recht op bijstand naar de norm voor een alleenstaande ouder. Geen sprake van duurzaam gescheiden leven. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat appellant niet als zelfstandig subject van bijstand kon worden aangemerkt.
Info