Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Zoeken op trefwoord

Alimentatie en de f(r)ictie van de toeslagen
(Mr. Hedy Bollen)

Huur- en zorgtoeslag tellen niet mee als inkomen bij het berekenen van de behoefte. Dat kan soms behoorlijk oneerlijk uitpakken. Is er een oplossing?

Staatssecretaris geeft duidelijkheid over vaststellen aandeel eigenwoningschuld!
(Drs. Jasper Horsthuis)

Op 30 januari werd een goedkeurend besluit inzake het aandeel in de eigenwoningschuld gepubliceerd. Jasper Horsthuis staat stil bij de gevolgen voor de financiële adviespraktijk.

Hoge Raad tikt Expertgroep voor tweede keer op de vingers!
(Mr. Rob van Coolwijk)

Het kindgebonden budget dient buiten beschouwing te blijven bij de behoefte aan partneralimentatie. Een kritische beschouwing van de beantwoording van de Hoge Raad van de prejudiciële vragen.

Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer)

De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?

De draagkracht van een expat
(Mr. Marjet Groenleer)

Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de allowances op de draagkracht van de expat. Verder over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.

AL
Rechtbank Midden-Nederland 16-02-2018 (pub. 23-02-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:589
Alimentatie; Hofnorm (60%) bij partneralimentatie; Behoeftig/behoefte
Rechtbank stelt behoefte vrouw vast conform hofnorm, uitgaande van het netto besteedbaar inkomen, ondanks verweer van de man. De man betwist de behoefte van de vrouw, maar heeft ook gesteld dat partijen meer uitgaven dan hun netto besteedbaar inkomen en daarvoor leningen aangingen. Hiermee heeft vrouw geen rekening gehouden. Vrouw laat na behoeftigheid aan te tonen. Volgt afwijzing van verzoek tot partneralimentatie.
AL
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-02-2018 (pub. 22-02-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1597
Alimentatie; Verbleken behoefte bij partneralimentatie; Behoeftig/behoefte
Man heeft onvoldoende onderbouwd dat sprake zou zijn van einde lotsverbondenheid of verbleking behoefte.  Enkele feit dat partijen 8 jaar uit elkaar zijn is onvoldoende. Verwijzing man naar wetsvoorstel verkorting termijn partneralimentatie vormt geen aanleiding tot ander oordeel. Geen aanleiding om te oordelen dat vrouw niet aan inspanningsplicht heeft voldaan. Traditioneel huwelijk van 37 jaar. 
ALFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-02-2018 (pub. 21-02-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:720
Alimentatie; Samenwoners: partneral. na einde samenwoning; Wijziging alimentatie: overig; Familieprocesrecht; Devolutieve werking
Alimentatieovk samenlevers. Vrouw verzoekt wijziging ivm onvoorziene omstandigheden. Geen grief tegen afwijzing vd in eerste aanleg aangevoerde grondslag 1:401 BW/1:159 lid 3 BW. Beoordeling grief die gericht is tegen afwijzing ogv 6:258 BW. Terughoudendheid  geboden bij toepassing art. 6:258 BW. Beroep op intreden onvoorziene omstandigheid mag slechts bij (hoge) uitzondering worden gehonoreerd. In casu geen onvoorziene omstandigheid (ro 3.11.1 e.v.). Onv. concreet bewijsaanbod tav uitleg convenant.
AL
Rechtbank Amsterdam 08-12-2017 (pub. 21-02-2018), ECLI:NL:RBAMS:2017:9376
Alimentatie; Bruidsschat
ES. Raadsonderzoek hvp en zorgregeling, mede ivm mogelijk vertrek van de vrouw met kinderen naar België zonder toestemming man. Partijen zijn in Marokkaanse huwelijksakte overeengekomen dat man bruidsgave is verschuldigd aan de vrouw. Is opeisbaar naar Marokkaans recht (art. 32 Mud). Niet komen vast te staan dat man bruidsgave reeds heeft voldaan. Man veroordeeld tot betaling.
ALER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-02-2018 (pub. 21-02-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:687
Alimentatie; Samenwoners: partneral. na einde samenwoning; Erfrecht
Einduitspraak van ECLI:NL:GHSHE:2017:1881. Samenlevingsovereenkomst met verplichting tot betaling van een uitkering door de man aan de vrouw tot aan haar 65e jaar valt na overlijden van de man in diens nalatenschap en erfgenamen moeten uitkering doorbetalen. Hof heeft haviltex-norm toegepast.
ALER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-05-2017 (pub. 21-02-2018), ECLI:NL:GHSHE:2017:1881
Alimentatie; Samenwoners: partneral. na einde samenwoning; Erfrecht
Tussenvonnis. Samenlevingsovereenkomst met verplichting tot betaling van een uitkering door de man aan de vrouw tot aan haar 65e jaar. Man overlijdt. Valt de verplichting in diens nalatenschap en moeten erfgenamen doorbetalen? Hof past Haviltex toe. Vrouw legt verklaring notaris over waarin deze stelt: “De bedoeling van partijen is geweest dat deze uitkering niet eindigt bij overlijden van [erflater].” De erfgenamen worden toegelaten tot het leveren van tegenbewijs. Eindvonnis ECLI:NL:GHSHE:2018:687
AL
Rechtbank Overijssel 26-01-2018 (pub. 20-02-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:525
Alimentatie; Grove miskenning wettelijke maatstaven; Wijziging van omstandigheden
Man verzoekt wijziging convenant met terugwerkende kracht ivm grove miskenning wettelijke maatstaven.     Rb: man kon ovk voldoende overzien. Niet inschakelen deskundige hulp komt voor zijn rekening en risico. Wel wijziging ivm verval hyp.renteaftrek. Verschuldigde PAL in redelijkheid verminderd met helft hyp.rente (ro 5.14). Ingangsdatum datum indiening vzs. Vrouw moet aan man betalen helft eigen netto inkomen ivm bepaling convenant. Geen netto omzet zoals door man betoogd.  
Info